ANNONS

Regeringen startar snabbutredning av ”social dumpning”

kramfors
I kommunhuset i Kramfors togs välfärdsförvaltningen på sängen över den plötsliga inflyttningen från flera Stockholmskommuner i höstas.
I höstas anklagades Sollentuna, Solna och Sigtuna för att ”dumpa” socialt utsatta personer i glesbygdskommuner. Nu lovar civilminister Lena Micko (S) att snabbutreda frågan.
ANNONS

Det var Kramfors kommun som i oktober i fjol slog larm om att Stockholmskommuner hjälpte invånare med ekonomiskt bistånd att flytta till glesbygdskommuner för att bli av med dem och deras kostnader, så kallad ”social dumpning”.

Sollentuna anklagas för att dumpa bidragsberoende i glesbygden

Sedan dess har Lena Micko träffat kommunalråd från Kramfors och 18 andra glesbygdskommuner för att diskutera frågan. Kommunerna krävde att regeringen ska gripa in – och nu tillsätts en snabb kartläggning.

”Bra att regeringen agerar”

Sollentunas oppositionsråd Joakim Jonsson (S) skrev i höstas en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med sina kolleger i Solna och Sigtuna där man bland annat menade att storstadskommunerna skyller på bostadsbristen för att kunna smita från sitt ansvar.

Nu välkomnar Joakim Jonsson civilministerns initiativ.

– Bra att regeringen agerar. Nu hoppas jag också att moderatstyret här i Sollentuna tar sitt ansvar och börjar bygga bostäder, säger han.

20 hushåll fick hjälp att flytta

Frågan om ”social dumpning” diskuterades också i Sollentunas kommunfullmäktige i november då Roger Sjöberg (S) riktat en interpellation med direkta frågor till socialnämndens ordförande Seppo Karmitsa (KD).

Svaret blev att Sollentunas socialkontor under 2018 och 2019 hade hjälpt cirka 20 hushåll att flytta till ett dussin olika kommuner, ”men endast i tre fall har hushållen flyttat till glesbygd”. Dessa tre hushåll bestod av fyra vuxna och elva barn.

ANNONS

Enligt Seppo Karmitsa handlade det emellertid inte om ”social dumpning”. ”Vi har inte kommunarrest i Sverige och i de fall en invånare i Sollentuna inte kan bo kvar i Sollentuna kan det bli aktuellt för socialtjänsten att hjälpa till med bosättning i en annan kommun”, skrev han i sitt interpellationssvar.

Ansvarsfördelning kan förändras

Nu ska alltså regeringen gräva djupare i frågan, analysera hur den eventuella dumpningen ser ut och peka på vilka åtgärder som krävs.

Lena Micko (S)

Civilminister Lena Micko (S) tycker att alla kommuner har ett ansvar när det gäller bostadsförsörjning. Foto: Pressbild

– Tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner behöver staten gå igenom om det är förändringar som behöver göras när det handlar om ansvaret, och även rollerna som staten och kommuner har, säger Lena Micko till TT.

ANNONS