Registrerade sopvikter inte huggna i sten

I månadsskiftet oktober-november skulle alla villa- och radhusägare i Stockholm ha fått sin första faktura efter att den omstridda viktbaserade soptaxan infördes. Nu har fakturan skjutits upp – på grund av teknikstrul på trafikkontoret.

– Vi håller på att uppgradera vårt verksamhetssystem och har inte kunnat föra över uppgifterna till fakturasystemet än, säger Katarina Jönsson, enhetschef på avdelningen för avfall.

I ett brev som har gått ut till alla kunder med sophämtning skriver hon att fakturan kommer i slutet av november.

– Fakturan kommer närmare jul nu, men om man behöver anstånd kan vi lösa det, säger Katarina Jönsson.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat har många stockholmare kontrollvägt sina sopor inför hämtningen. När de sedan loggat in på e-tjänsten på Stockholms stads hemsida har de upptäckt att de vikter som sopentreprenören registrerat inte har stämt. I brevet står det att e-tjänsten inte visar korrekta siffror just nu. Att de felaktiga siffrorna beror på de tekniska problemen, vilket man lätt kan tolka det som när man läser brevet, tillbakavisar Katarina Jönsson.

– Det var en olycklig formulering som lätt kan misstolkas.

Eventuella felaktiga vikter har alltså inget med det nya fakturasystemet att göra. Formuleringen var snarare ett förbehåll från stadens sida om att de uppgifter som hittills registrerats inte behöver vara huggna i sten, menar Katarina Jönsson.

– Efter alla skriverier, bland annat i Mitt i-tidningarna, ville vi gå ut med ett brev där vi kan bemöta de kunder som upplevt att deras vikter inte stämmer.

– Bestrider man sin faktura är vi angelägna om att utreda, det ska vara rätt vikter kunden får betala för. Och det inte alls är omöjligt att få rätt, tvärtom, det är bara att ringa, säger Katarina Jönsson.

Bestrider man sin faktura är vi angelägna om att utreda.Katarina Jönsson