Regler för föreningsbidrag ändras

Pengar.
Pengar.
Liberalerna i Sundbyberg vill slipa till regelverket när det gäller bidrag som kommunen kan bevilja föreningar.

Demokratiperspektivet ska skrivas in i riktlinjerna och de föreningar som ansöker ska kunna få ja endast om de har en ”demokratisk struktur”, om de ”tar ställning för människors lika värde” samt ”arbetar för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män”, skriver Liberalerna i ett pressmeddelande.

– I Sundbyberg ska det vara omöjligt att få bidrag om en förening till exempel diskriminerar på grund av kön, sprider hat gentemot sexuella minoriteter, religioner, etniska grupper och liknande, säger Johan Storåkers (L), kommunalråd med ansvar för kultur- och fritidfrågor i pressmeddelandet.

Uttrycker företrädare för föreningen åsikter som inte är förenliga med alla människors lika värde, blir det alltså kalla handen direkt enligt Liberalernas förslag.

– Det är upprörande att höra rapporter från olika håll i landet där skattebetalarnas pengar gått till föreningar som bjudit in talare som hetsat mot homosexuella, judar, kvinnors rättigheter eller bannlyst deltagande i allmänna val, säger Storåkers i pressmeddelandet.

Såvitt Liberalerna vet har dock inga bidrag utbetalats till föreningar som bryter mot de föreslagna riktlinjerna, men partiet anser ändå att kriterierna bör understrykas.

I höst ska nya regler för föreningsbidrag klubbas.