Nya regler hotar Åvas IB-program

Åva gymnasium.
Åva gymnasium.
Universitets- och högskolerådet (UHR) föreslår att värderingen av IB-betyg ska ändras. Förslaget har väckt stark kritik. Catarina Hedlund, rektor för Åva gymnasiums IB-program, menar att ändringen hotar att slå ut programmet helt.

IB, som står för International Baccalaureate, är en engelskspråkig utbildning motsvarande gymnasiet som erbjuds på tusentals skolor runt om i världen. Utbildningen har ett eget betygssystem, som sedan översätts när en person med IB-betyg söker in till universitet eller högskola.

Konflikten gäller hur betygen ska översättas. Just nu behöver en elev på med IB-betyg få 40 av 45 poäng för att det ska översättas till full poäng, 20, i  det ordinarie svenska betygssystemet. Enligt UHR har det skapat en gräddfil för IB-elever som vill söka till prestigeutbildningar som jurist- eller läkarprogrammet.

Därför föreslås att det ska krävas full poäng, 45, för att det ska översättas till 20.

Förslaget har väckt mycket kritik från landets IB-utbildningar. Många menar att det är tuffare att få full poäng på en IB-utbildning än i ett vanligt gymnasieprogram. Catarina Hedlund, rektor för IB-programmet på Åva gymnasium, påpekar att det skulle bli lättare för elever med IB-betyg att komma in på skolor som Harvard, Oxford och Cambridge än på jurist- och läkarprogram i Sverige om förslaget går igenom.

– Under 15 år har vi haft två elever som fått 45 poäng på IB, jämför det med hur många som fått 20 på de vanliga programmen. Det är inte likvärdigt, säger hon.

Catarina Hedlund menar att det kommer försvåra för elever utländska elever att studera här.

– Vi vill att elever från andra länder ska välja att studera i Sverige, nu håller de på att spika igen det flödet, säger hon.

För Åva skulle förslaget förmodligen innebära att de tvingas lägga ned IB-programmet menar hon.

– Ungefär hälften av våra elever är från Sverige och läser IB för att de är nyfikna och drivna. De kommer förmodligen att försvinna, ingen kommer att söka in till ett program om de vet att de tvingas börja i underläge. Den andra halvan består av barn från andra länder, eller svenska barn som kanske flyttar runt mycket, de kommer nog att vara kvar. Men om hälften av eleverna försvinner tror jag inte att vi kan fortsätta erbjuda IB, säger Catarina Hedlund.