Min lokala hjälte

Regler kan hindra företag att växa

Christoffer Nathanson är bekymrad över strandskyddsförslaget. Han misstänker att länsstyrelsen feltolkar lagen.
Christoffer Nathanson är bekymrad över strandskyddsförslaget. Han misstänker att länsstyrelsen feltolkar lagen.
Länsstyrelsens förslag på förändringar av Värmdö kommuns strandskyddsområden upprör markägaren Christoffer Nathanson.

– Länsstyrelsen övertolkar miljöbalken grovt, säger han.

Länsstyrelsen har tagit fram ett nytt förslag på vilka områden i Värmdö kommun som ska ha utvidgat strandskydd. Syftet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Inom ett strandskyddsområde får till exempel inte nya byggnader uppföras eller ändras så att de får nya syften.

På de flesta ställen vill länsstyrelsen behålla de nuvarande strandskyddsområdena, men på flera platser ska de utökas från det generella skyddet om 100 meter upp till 300 meter från strandlinjen.

Christoffer Nathanson bor och driver verksamhet på Sunds gård, som ligger mellan Ängsvik och Kalvsvik i Värmdö kommun. Länsstyrelsen har föreslagit att strandskydden runt hans 500 hektar mark även i fortsättningen ska vara utvidgade.

– En skog 300 meter från stranden har ingenting med strandskydd att göra, menar han.

Han tycker att det generella strandskyddet är befogat.

– Men jag tror att länsstyrelsen grovt övertolkar miljöbalken där det står att man endast i enskilda fall ska öka det till 300 meter.

Det utvidgade skyddet missgynnar Christoffer Nathanson och hans fru Anette Nathansons verksamhet på gården. De har skogs– och jordbruk, hyr ut sommarstugor samt driver en golfbana. Paret har även hästar och får.

– Det spelar ingen roll vad det är jag vill bygga – jag får inte göra det. Det kan gälla allt från att bygga en vandringsled eller bryggor till att uppföra hus. Strandskyddet innebär en stor osäkerhet för mig, med kostsam byråkrati för att jag ska kunna göra någonting över huvud taget, säger Christoffer Nathanson.

Många markägare har hört av sig till honom.

– Det finns en oro kring det här, säger han.

Länsstyrelsen föreslår även att upphäva nuvarande utvidgat strandskydd på många ställen.

– Det är så pass bebyggt att det inte finns någonting att bevara, säger Annika Lindvall, strandskyddshandläggare på länsstyrelsen.

Bebyggelsen finns där trots att området har varit skyddat.

– Att vissa inskränkningar har gjorts kan bero på olovligt bygge, men många har nog också fått dispens för att få göra vissa åtgärder, säger Annika Lindvall.

En skog 300 meter från stranden har ingenting med strandskydd att göra.Christoffer Nathanson, markägare

Fakta

Nya regler är orsaken till översynen

Tidigare har länsstyrelsen utvidgat strandskyddet om det har behövts för att tillgodosenågot av strandskyddets syften.

Enligt en ny lagformulering har kraven för att få utvidga strandskyddsområden skärpts.

Från och med 2015 gäller utökat strandskydd endast om utvidgningen har beslutats med stöd av den nya regeln.

Det finns möjlighet att komma med synpunkter på länsstyrelsens förslag fram till den 6 maj.

Källa: Länsstyrelsen