Nya regler för köpoäng hos Förvaltaren

De som väljer att bo kvar i föreningen som hyresgäster, behåller sina köpoäng.
De som väljer att bo kvar i föreningen som hyresgäster, behåller sina köpoäng.
Tidigare fick de som köpte sin bostad stå kvar i Förvaltarens kö. De sålde sedan bostaden snabbt – med stor vinst– och tog sig en ny hyresrätt. Nu ändrar Förvaltaren reglerna.

Tidigare fick alla hyresgäster hos Förvaltaren behålla köpoängen när deras hus ombildades. Det har dock fått oönskade effekter enligt Förvaltaren.

– Exempelvis att den som köpt sin lägenhet snabbt säljer, gör en vinst och med många köpoäng sedan får en ny lägenhet hos Förvaltaren. Och så är det inte tänkt att det ska vara, säger Pernilla Helg, chef för uthyrning bostad.

Förvaltaren uppdaterar nu sina regler för köpoäng i samband med ombildningar. Det innebär att köpoängen nollställs för de hyresgäster som köper sin lägenhet.

De som väljer att bo kvar i den nybildade föreningen – som hyresgäster– behåller sina köpoäng mot uppvisande av sin nya hyresavi.

De nya reglerna började gälla inför ombildningen av fastigheten Violen 2 på Logdansvägen, vilken överläts 15 december.

De som blir hyresgäster hos föreningen i Violen 2 får dock som sagt behålla sina poäng om man uppvisar sin nya hyresavi för Kundtjänst senast den 31 januari 2018, enligt Förvaltaren.