Regnig sommar ökar risken för mygginvasion

Blöt sommar med varma toppar – då trivs myggen. Arkivbild
Blöt sommar med varma toppar – då trivs myggen. Arkivbild

Danderyd 2009 och 2010 var översvämningsmyggorna vid Nora träsk så många att Danderyds kommun fick tillåtelse att använda bekämpningsmedlet Vectobac. Därefter har problemen minskat och hittills i år har kommunen inte fått några klagomål, uppger Anna Lind på tekniska kontoret. Men då sommaren varit blöt i kombination med några varma toppar finns det ändå risk för mygginvasion vid träsket, menar myggexperten Yngve Brodin.

Snacka med era grannar och berätta att ni ska vara borta.