Reichenberg (M) om ekonomin: ”Tjänstemännen har haft dålig koll”

Olle Reichenberg (M), kommunstyrelsens ordförande.
Olle Reichenberg, säger att Danderyd har gått plus under de senaste mandatperioderna.
Höjd skatt och besparingar på runt 60 miljoner kronor i år för att klara kommunens kris.
Det är bland annat resultatet av en utebliven fastighetsförsäljning och ett misstag av tjänstemän, säger den före detta ordföranden i kommunstyrelsen, Olle Reichenberg.

Danderyd redovisade ett underskott på 78 miljoner för 2018 och går mot ett underskott på 90 miljoner för 2019. Förra årets resultat förklaras främst med två orsaker.

En större fastighetsförsäljning som inte genomfördes samt en felberäkning av internräntan. Kommunen har räknat fel på räntan vilket har medfört att de centralt budgeterade interna intäkterna inte kommit in enligt budget – ungefär 30 miljoner kronor.

– Det innebär att kommunens interna intäkter beräknats för högt. I redovisningen har korrekt internränta tagits ut och då har det uppstått ett underskott av intäkter, säger Åsa Heribertson som är kommundirektör i Danderyd.

Upptäcktes vid bokslut 2018

Men fram till 2018 har underskottet inte uppmärksammats på grund av att exploateringsintäkter flutit in vilket har kompenserat och kommunen har kunnat redovisa ett överskott.

Nu blir det extra kännbart för Danderyd att lyfta ur de budgeterade exploateringsintäkterna från budgeten och med skatteintäkter och besparingar få budgeten att gå ihop.

– För hela kommunens budget har man haft en för stor intäktskostym, säger Åsa Heribertson.

– Vi gör nu en extern granskning och vi måste gå till botten med det här. Sedan går vi igenom allt och ser över vårt sätt att arbeta.

Är det någon eller några som får sparken?

– Vi kommer att se till att vi har den kompetens vi behöver på ekonomiavdelningen.

Enligt Mitt i:s granskning av kommunens ekonomi framgår det att kostnader på kommunledningskontoret ökat med 136 procent på fem år.

– Vi ser nu över och effektiviserar i vår centrala administration. Det är naturligtvis jätteviktigt att man har en bra central ledningsfunktion i en så stor organisation som en kommun, men sedan ska det inte vara överorganiserat på något sätt, säger Åsa Heribertson.

Olle Reichenberg lägger ansvaret på tjänstemän

Även kommunstyrelsens före detta ordförande, Olle Reichenberg ser underskottet 2018 som en miss i beräkningen.

Men sammantaget menar han att Danderyds kommun har gått plus under hans tid vid makten, 2010-2018.

– Så vitt jag kan bedöma på de åtta år som jag har varit kommunstyrelseordförande redovisar kommunen ett överskott på totalt sett mellan 150 och 200 miljoner kronor och då tittar jag på de officiella boksluten.

I kommunens årsredovisningar har exploateringsintäkterna räknats in i resultatet vilket väger upp driftsunderskottet.

Det kom inte som en överraskning att det här skulle bli en tuff mandatperiod

Olle Reichenberg

Ansvaret för det uppdagade felet med internräntan lägger Reichenberg på tjänstemännen.

– Tjänstemännen på ekonomiavdelningen verkar tyvärr haft väldigt dålig koll på ett antal olika uppgifter. Det kom som en chock för mig, för som politiker är man så himla beroende av de tjänstemannaunderlag man får, säger han.

Men såg ni inte att ekonomin var på väg utför?

– Vi har sett att dels har skatteintäkterna vikit i en fart som de inte har gjort tidigare. Den kommunala utjämningen har också ökat på ett sätt som vi inte heller egentligen har sett. Men det kom inte som en överraskning att det här skulle bli en tuff mandatperiod, det vill säga att man skulle få jobba hårt med ekonomin. Det har i varje fall jag varit väldigt medveten om.