Ny snorkelled invigs i veckan

INGARÖ Den här veckan invigs länets andra snorkelled för personer med funktionsnedsättningar. Den nya snorkelleden finns på Björnö, längst ut på Ingarö. På en till tre meters djup har informationstavlor med upphöjd text om vad som finns längs leden lagts ut. Bryggan som leder till snorkelledan har anpassats till rullstolsburnas behov.