Reklam ska göra Väsjöstaden het

Nu ska Sollentuna göra reklam för Väsjöstaden.

Kommunen lägger 500 000 kronor på att marknadsföra det planerade bostadsområdet.

För första gången lägger Sollentuna kommun en halv miljon kronor på reklam när ett nytt bostadsområde ska byggas. Väsjöns varumärke behöver nämligen stärkas, konstaterar kommunen i en rapport.

Men satsningen beror inte på att det planerade bostadsbygget är omtvistat och att flera byggplaner i området överklagats av olika föreningar och invånare.

Det säger kommunens exploateringsingenjör Karin Sköld.

– Vi hade behövt göra det här i alla fall. De flesta stora projekt, som Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden, har gjort liknande satsningar. Kommunen har inte haft några liknande stora projekt tidigare. I centrum och Silverdal, till exempel, har exploatörerna varit mark-ägare, säger hon.

Syftet är bland annat att locka nya invånare från hela Stockholm till Väsjön.

– Men alla Sollentunabor berörs. Vi skapar en ny strandpromenad runt Väsjön och utvecklar hela området, säger Karin Sköld

Därför ska också byggföretagen, exploatörerna, vara med i den marknadsgrupp som ska bestämma hur Väsjöns profil ska stärkas.

– Det är viktigt att vi har en gemensam syn på vad vi ska göra. Men kommunen kommer inte att göra reklam för själva lägenheterna, det gör exploatörerna, säger Karin Sköld.

Just nu anläggs nya vatten- och avloppsledningar till området vid Väsjöbacken, där kommunen även bygger en ny gång- och cykelväg.

Kommunen hoppas på att börja bygga nya gator, och anlägga fler ledningar, i Södersätra i vår. Men det hänger på att de första byggplanerna för området blir godkända. Just nu prövar mark- och miljödomstolen planerna, sedan flera invånare överklagat dem.

Nyligen beslutade regeringen att kommunen inte får bygga allt som man tänkt vid Väsjön, då de skulle ligga för nära vattnet. Men fortfarande är tanken att närmare 2 700 bostäder ska byggas. De närmsta 20 åren ska kommunen sälja mark till byggföretag för cirka 800 miljoner kronor.