Reklamskyltar utmed vägarna kan stoppas

Skylten utmed E4 måste tas ner, annars hotar ett vite på 40 000 kronor.
Skylten utmed E4 måste tas ner, annars hotar ett vite på 40 000 kronor.
Ägaren till en illegal skylt utmed E4 måste betala drygt 6 000 kronor och hotas med vite på ytterligare 40 000 om skylten inte tas ner.

Huddinge kommun ska införa striktare regler för skyltar.

Det har blivit vanligare med reklamskyltar utmed vägarna i Sverige. Trafikverket är emot utvecklingen eftersom skyltarna kan distrahera trafikanterna och uppmanar kommunerna att inte bevilja bygglov ens för tillfälliga skyltar.

Trots det fick det nu aktuella företaget tillfälligt bygglov för en skylt utmed E4 för tio år sedan. För fem år sedan ansökte bolaget om förlängning av tillståndet men får nu nej eftersom den nya plan- och bygglagen inte längre tillåter förlängningar av tillfälliga tillstånd.

Avslaget kompletteras med en avgift på 6 240 kronor och ett viteshot på ytterligare 40 000 om skylten inte tas ner.

– Eftersom Trafikverket säger nej kan vi inte säga ja, säger Fredrik Svedbrant som handlagt bygglovsärendet den senaste ­tiden på Huddinge kommun.

Han beklagar att handläggningen dragit ut på tiden i fem år, men hänvisar till hög personalomsättning.

Att företaget får betala en avgift beror på att de ansökte om nytt tillstånd först ett halvår efter att det gamla gått ut. I praktiken har de samtidigt kunnat ha skylten uppe i ytterligare en femårsperiod.

Den aktuella skylten är sju gånger tre meter. Svedbrant vill inte säga att alla reklamskyltar i trafiken nu är helt stoppade, varje ansökan bedöms för sig och storleken kan ha betydelse, men på gatukontoret ska man ta fram ett klarare och striktare regelverk.

– Vi får förfrågningar om skyltar titt som tätt, berättar Alexandra Mattsson, projektledare på kommunens gatu- och trafikavdelning.

De gamla reglerna för reklamskyltar är cirka 15 år gamla och inte så tydliga.

– Det står väldigt lite om placering och utformning i det gamla skyltprogrammet och eftersom vi får allt fler förfrågningar från företag som vill sätta upp skyltar tycker vi det är viktigt att det finns klara besked vad som gäller, säger Alexandra Mattsson.

Det nya skyltprogrammet ska tas fram så snart som möjligt, förhoppningsvis under våren.