Rekord i antalet viltolyckor

Viltolycka
Den som stöter samman med vilt är skyldig att anmäla det.
Antalet viltolyckor var rekordmånga i Sverige förra året.
Även i kommunerna på Södertörn har det varit många olyckor.
För den som krockar är det viktigt att anmäla - annars gör du dig skyldig till brott.

Förra året, 2017, var det många viltolyckor i både Botkyrka, Salem, Haninge, Huddinge och Tyresö. Stöter du samman med någon av följande djur måste du ringa till polisen snarast, även om du djuret inte är synbart skadat. Den som inte ringer in gör sig skyldig till brott. (Läs i faktarutan längre ned vad du ska göra om du kör på ett djur)

Antalet viltolyckor i din kommun

Botkyrka

2017: 165 – 139 rådjur, 14 vildsvin, 12 älg

2016: 162 – 128 rådjur, 9 vildsvin, 25 älg

2015: 122 – 104 rådjur, 8 vildsvin, 10 älg.

2014: 103 – 87 rådjur, 5 vildsvin, 11 älg,

2013: 118 – 96 rådjur, 8 vildsvin, 11 älg, 1 dovhjort, 2 övriga,

Salem

2017: 54 – 30 rådjur, 15 vildsvin

2016: 22 – 16 rådjur, 5 vildsvin, 1 älg

2015: 49 – 25 rådjur, 15 vildsvin, 4 älg

2014: 39 – 26 rådjur, 11 vildsvin, 2 älg

2013: 39 – 23 rådjur, 9 vildsvin, 6 älg, 1 övrigt

Haninge

2017: 328 – 230 rådjur, 61 vildsvin, 28 älg, , 8 dovhjort, 1 örn

2016: 288 – 225 rådjur, 39 vildsvin, 19 älg, 3 dovhjort , 2 övrigt.

2015: 256 – 183 rådjur, 52 vildsvin, 20 älg, , 1 övriga

2014: 251 – 176 rådjur, 49 vildsvin, 25 älg, 1 övriga

2013: 248 – 178 rådjur, 38 vildsvin, 22 älg, 2 dovhjort, 8 övriga,

Huddinge

2017: 151 – 137 rådjur, 8 vildsvin, 4 älg, 2 övrigt

2016: 114 – 104 rådjur, 2 vildsvin, 6 älg,, 2 övrigt

2015: 102 – 93 rådjur, 5 vildsvin, 4 älg

2014: 101 – 87 rådjur,1 vildsvin, 12 älg, 1 övrigt

2013: 137 – 122 rådjur, 6 vildsvin, 4 älg, 1 dovhjort, 4 övriga.

Tyresö

2017: 94 – 83 rådjur,2 vildsvin, 8 dovhjort, 1 kronhjort

2016: 79 – 68 rådjur, 10 dovhjort, 1 kronhjort

2015: 71 – 62 rådjur, 4 vildsvin, 5 dovhjort

2014: 62 – 59 rådjur, 2 dovhjort, 1 kronhjort

2013: 64 – 59 rådjur,1 vildsvin,1 älg ,2 dovhjort, 1 kronhjort

Stockholms län

2017: 4803

2016: 4254

2015: 3469

2014: 3433

2013: 3660

Vildsvin

2017: 669

2016: 484

2015: 416

2014: 380

2013: 308

Fakta

Så gör du om olyckan är framme

•    Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.

•    Markera alltid olycksplatsen.

•    Ring 112 och anmäl olyckan.

•    Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.

•    Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan.

•    Försök inte att själv göra ett eftersök.

•    Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.

•    Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.

Vid anmälan till polisen ska du förutom sedvanliga person- och fordonsuppgifter tala om:

•    Olycksplatsen – vägnummer, ort, kännemärke.

•    Hur olycksplatsen är markerad – markeringsremsa, plastkasse etc.

•    Viltslag – rådjur, älg, vildsvin…….

•    Viltets flyktväg – i vilken riktning djuret försvann.

•    Detaljerad väg-/platsbeskrivning för olyckan, gärna en GPS-position.