Rekordmånga är nöjda med kollektivtrafiken

81 procent av SL-resenärerna uppger att de är nöjda med kollektivtrafiken. Det är det högsta betyget sedan man började göra mätningarna för 15 år sedan.

– Att kundnöjdheten har ökat till rekordnivå är mycket glädjande. Inte minst i ljuset av att det under våren och sommaren har skett stora arbeten i trafiken som medfört en hel del avstängningar. Det är ett tydligt kvitto på att stockholmarna uppskattar sin kollektivtrafik, säger Trafikförvaltningens tillförordnade förvaltningschef Ragna Forslund i ett pressmeddelande.

Nöjdhetsbetyget för pendeltåg har ökat från 64 till 69 procent. Dock har nöjdheten med turtäthet och trängsel minskat – med fyra respektive nio procent. Hur tillfreds man är med pendeltågspersonalens bemötande och förmåga att svara på frågor har ökat jämfört med förra året.

Även nöjdheten med resterande färdmedel – tunnelbana, lokalbana och buss – har ökat sedan förra mätningen.