Rekordmånga besökare till Livrustkammaren

Livrustkammaren lockar många unga.
Livrustkammaren lockar många unga.
Under några månader 2016 fördubblade Livrustkammaren sina besökare.
– Det har gått över förväntan, säger museichef Malin Grundberg.

Det fria inträdet till stadens museer har verkligen blivit en succé när det gäller besökare, som Mitt i tidigare rapporterat om. För Livsrustkammaren har publiken också skjutit i höjden under 2016.

– Det känns otroligt roligt. Vi är ett välbesökt museum med ett bra läge och vi hade räknat med flera besökare när inträdet blev fritt, men nu gick det över förväntan, säger museichef Malin Grundberg.

Vissa månader var antalet besökare mer än dubbelt så många jämfört med föregående år. Under vissa helger har Livrustkammaren tagit emot mellan två och tre tusen besökare.

– Vi är lokalmässigt ett litet museum och under högsäsong kan det bli lite trångt. Men det första vi gjorde var öka personalen ute museet för att hjälpa besökarna. Många kanske besöker museet för första gången och när man inte ska köpa en biljett av någon behöver man ett bra välkomnande, säger Malin Grundberg.

Hon berättar att många barnfamiljer besöker museet och under 2016 har antalet barn och ungdomar ökat med mer än 50 procent. Nu fortsätter de förvalta den nya strömmen av besökare.

– Under 2017 kommer vi finslipa och hålla kortare gratis introduktioner, fyra gånger dag.

Vilka nya utställningar kommer under 2017?

– Fram till mars pågår utställningen ”Renässansmode i papper” och senare kommer vi bland annat ha en mindre utställning om japanska svärd. Den typen av svärd kallas för katanas och är vanliga inom film och serier. På så vis kan det historiska möta det populärkulturella.

Innan jul blev Livrustkammaren klara med ett tio års arbete med att scanna in 28 000 glasnegativ med allt från bössor till ovärderliga historiska bilder. För dem som vill förkovra sig i den samlingen finns den på Livrustkammarens hemsida.