Min lokala hjälte

Rondell byggs på Vendevägen

DANDERYD En rondell ska under sommaren byggas i korsning­en av Mörbyleden och Vendevägen. Syftet är att få bättre flyt i trafiken då trafiksignalerna är gamla. Relativt många fotgäng­- are och cyklister passerar platsen och det är därför viktigt med god trafiksäkerhet. Kommunens anläggningsavdelning tar gärna emot synpunkter från allmänheten före byggstart.