Rekordmånga vill påverka Södermalm

Karin Hebbe Helin sitter i soltrappan vid Hornstulls starnd.
Karin Hebbe Helin sitter i soltrappan vid Hornstulls starnd.
Soltrappan vid Horntulls strand blev verklighet efter ett medborgarförslag.
Soltrappan vid Horntulls strand blev verklighet efter ett medborgarförslag.
Dansbana, bastu och soltrappa.
Detta blev verkligt efter idéer från Söderbor.
Rekordmånga vill förbättra stadsdelen – och många av medborgarförslagen blir av.

Lokalpolitiken kan ibland kännas långt borta. Men det finns en gräddfil in till maktens korridorer. Det kallas medborgarförslag.

Man skickar helt enkelt in en idé på en förbättring i den offentliga miljön. Det kan vara allt från en ny boulebana i Roselundparken till bättre julbelysning i Sjöstan eller en vedeldad bastu vid Tanto strandbad.

Förslaget tas till politikerna i stadsdelsnämnden som sedan beslutar om det ska bli realitet eller inte.

Han kom på idén

En av idéerna som blivit verklighet de senaste åren är soltrappan vid Hornstulls strand. Förslaget kom från Nidal Kersh, som bor på Södermalm och driver Falafelbaren på Hornsgatan.

– Jag var där nere och sprang och såg att folk satt där, men väldigt obekvämt. Då tänkte jag att man skulle bygga en soltrappa, säger han.

Soltrappan vid Horntulls strand blev verklighet efter ett medborgarförslag.

Sedan började en lång process där han i två år var i kontakt med olika representanter från staden, men hade svårt att få gehör för sin idé.

– Det var krångligt. Och de hjälpte inte en att förstå. Men då var det någon som sa att om man bara kallar det för ett medborgarförslag så måste staden ta ställning.

Sagt och gjort. Nidal skickade in ett medborgarförslag – och sedan började hjulen snurra. Bara några månader senare stod soltrappan klar.

– Jag tycker att den blev skitbra. Precis som jag tänkt. Det känns som den kommit till användning för väldigt många. Den ligger ju så fint till, precis vid vattnet.

En fjärdedel bli verklighet

För den som vill påverka närmiljön är chanserna statistisk relativt goda. En fjärdedel av medborgarförslagen som tagits upp i stadsdelsnämnden de senaste två åren har blivit verklighet, enligt statistik från förvaltningen. Och 14 procent av förslagen kommer att genomföras delvis eller ska bli av i framtiden.

Förra året lämnades rekordmånga förslag in – 62 stycken. Dubbelt så många som bara några år tidigare.

Anledningen till ökningen beror delvis på engagerade Söderbor, delvis på att stadsdelsförvaltningen blivit mycket snabbare på att bereda ärendena, säger Anders Göransson (S) stadsdelsnämndens ordförande. Stadsdelen har också varit ute mer och gjort reklam om medborgarförslagen.

– Det är ett jättefint sätt att möta medborgarna på. Grundinställningen är att vi är väldigt positiva till det här, säger han.

Dansbanan i Rosenlundsparken, som nu flyttats till Årstaviken.

Fånga upp idéer

Förslagen tycker han är ett bra sätt att fånga upp idéer från Söderborna. Som till exempel dansbanan som hade premiär i Rosenlundsparken i somras, men som nu flyttats till Årstaviken.

– Det är en fantastik utveckling av Södermalm. Att Söderborna är med och skapar ett Söder för alla, säger Anders Göransson.

En annan som är glad över medborgarförslag är Karin Hebbe Helin som sitter och lapar sol på trappan vid Hornstull.

– Det är jättetrevligt här. Och bra att medborgarna kan vara med och påverka. Jag själv har aldrig kommit på tanken att skicka in ett förslag. Men det kanske vore något, säger hon.

Vad skulle du vilja förändra på Söder?

Eric Fagerström, 32, Medborgarplatsen
– Stänga av för biltrafiken på fler gator. Det är så trevligt när gatorna öppnas upp och man kan sitta där. Andra önskemål är fler lekplatser, fler parker och att koloniträdgårdarna skulle kunna göras till offentliga ytor.
Diana Silfvermåne, 50, Högalid
– Inte bygga hus på innergårdar. Det är inte klokt att Svenska bostäder ska bygga ett runt hus på Plankans innergård. Man kan inte tätbebygga hur mycket som helst. Det måste finnas utrymmen för rekreation.
Alf Israelsson, 80, Hornstull
– Det sätts upp för många master överallt, med farlig strålning. Dieselbilarna borde tas bort från Hornsgatan, på grund av farliga partiklar. Och så borde man se över ansningen av buskar vid parkbänkar, grenar skaver i huvudet och jag är rädd att få fästningar.
Malin Thorngren, 35, Hornstull
– Öka säkerheten vid badplatser. Det kan vara dåligt rensat vid bryggor och strandkanter, där barnen leker. Det borde finans någon sorts kontroll. Och öka tryggheten, som här vid Tanto. Det känns otryggt med stora gäng som hänger nära lekplatser.
Fakta

Några av förslagen som blivit verklighet 2016-2015

Behållare för pantburkar och flaskor vid soptunnor/papperskorgar på Södermalm
Upprustning av parkyta vid Fatbursgatan 18
Skötsel av reningsanläggning för dagvatten vid Lugnets terrass
Utöka antalet odlingslådor i stadsodlingarna
Fler utomhusgym på Södermalm
Rusta upp frisbeebanan i Tantolunden
Upprustning av gatumiljön runt Rosenlundsgatan
Sittbänkar där färjan från Hammarby sjöstad lägger till på Södermalmssidan
Stadsodling i Lilla Blecktornsparken
Uprustning av Mariatorgets lekplats
Dansbana i Rosenlundsparken
Flytt av dansbana i Rosenlundsparken
Bastu vid Tantobadet
Soltrappa vid Hornstulls strand

Källa: Södermalms stadsdelsförvaltning
Fakta

Så gör du för påverka

Skriv ett brev eller mejl till stadsdelen. Det ska framgå tydligt att det är ett medborgarförslag, det ska finnas en motivering.
Skriv kort och enkelt. Förslagsställarens namn är obligatorisk, övriga kontaktuppgifter är också önskvärt.
När förslaget kommit in till staden blir det en allmän handling, vilket innebär att alla har rätt att läsa det.
Stadsdelsnämnden ansvarar för frågor rörande förskola, parkmiljö, socialtjänst, demokrati och omsorg för äldre. Förslag som rör andra områden kommer att skickas vidare till berörd förvaltning.
Förvaltningen har tre månader på sig att bereda ärendet, alltså ge förslag om politikern ska godkänna det eller inte.
Senast ett år ska det tas upp för beslut av politikerna på stadsdelsnämnden. Ofta går det snabbare än så.
Du bjuds in att vara med på sammanträdet och argumentera för ditt förslag.

Källa: Södermalms stadsdelsförvaltning
Fakta

Antalet inkomna förslag:

2010    14
2011    30
2012    48
2013    29
2014    39
2015    56
2016    62
(2017    14 (jan-april)

Källa: Södermalms stadsdelsförvaltning