Rekordmånga seniorer är online

Täby 61 procent av Täbyborna i åldrarna 65-84 år använder internet regelbundet, det visar landstingets hälso-enkät för 2010. Den siffran gör att Täby, tillsammans med Lidingö, ligger i topp bland länets 26 kommuner.

Den genomsnittliga totala internetanvändningen för seniorer i Stockholms län ligger på 50 procent, varav 59 procent är män och 43 procent är kvinnor. Även i Täby är det vanligare att män i pensionsåldern är uppkopplade än kvinnor. Här är 71 procent av männen och 53 procent av kvinnorna i åldersgruppen flitiga internetanvändare.