Min lokala hjälte

Rekordmånga skolkare fick indraget bidrag

Järfälla Aldrig förr har så många elever på gymnasiet fått studiebidraget indraget på grund av skolk, enligt statistik från Centrala studiestödsnämnden.

Under det gångna läsåret blev drygt 21 000 av Sveriges cirka 343 000 gymnasieelever av med sitt bidrag.

I Järfälla kommun var det 370 elever av sammanlagt 2 128 elever som fick sitt bidrag indraget vid något tillfälle.

Enligt CSN är en viktig orsak till rekordsiffrorna de skärpta rutiner som myndigheten införde år 2012.