Rekordmånga tyckte till om Stureplanerna

Stora planer är på gång för Stureplan.
Stora planer är på gång för Stureplan.
När tiden för att tycka till om planerna för Stureplan gick ut häromdagen hade över 5 000 personer – kanske så många som 8 000 – hört av sig till stadsbyggnadskontoret. De allra flesta är negativa. Men nu får planerna stöd i en tung instans.

Tiden för att tycka till om planerna för Stureplan har gått ut. Nu kan stadsbyggnadskontoret konstatera att de har ett digert arbete framför sig med att sammanställa stockholmarnas åsikter innan de presenteras för politikerna i stadshuset i höst.

– Så vitt jag vet har det aldrig kommit in så här många synpunkter tidigare, säger Martin Schröder som är enhetschef på planavdelningen på stadsbyggnadskontoret.

– Jag kan inte ge nån siffra på rak arm, men det är över 5 000 filer i vårt system.

Det kan jämföras med de cirka 2 000 synpunkter som lämnades i samband med planerna för Slussen. Nätverket Stoppa Stureplanerna har kampanjat aktivt senaste månaderna och engagerat bland andra Lena Endré, Icona Pop, Petter och Klas Östergren för sin sak. Enligt dem har 8 000 brev skickats till stadsbyggnadskontoret.

– Det kan stämma. En väldigt, väldigt stor del av synpunkterna som kommit in är kritiska. Men sen har det kommit in några som stödjer förslaget, säger Martin Schröder.

Samtidigt kom nu också ett klartecken från Länsstyrelsen, som bland annat har i uppgift att bevaka att riksintresset följs. De menar dock att staden behöver redogöra för hur eventuella föroreningar kommer att hanteras och anser också att staden mer noggrant behöver utreda risken för översvämning vid kraftig nederbörd.