Rekordprislapp på den nya vägen

Tomtägare i Kolartorp har begärt ut en faktureringslista från kommunen på utbyggnaden i området. ”Vi vill veta varför allt väntas bli 140 procent dyrare”, säger Annika Liljegren, längst till höger.
Tomtägare i Kolartorp har begärt ut en faktureringslista från kommunen på utbyggnaden i området. ”Vi vill veta varför allt väntas bli 140 procent dyrare”, säger Annika Liljegren, längst till höger.
Kolartorps tomtägare hade räknat med att betala 140 000 kronor. I stället blir det 320 000.

Gatukostnaderna skenar i Haninge – och nu är Gudöbor rädda att slå nytt rekord.

– Kommunen kunde ha gjort annorlunda, säger mark- och exploateringschefen Birgitta Orring.

Det bullrar kraftigt från en av grävmaskinerna i Gudö. Att försöka höra Maria Johansson, boende vid vägen, visar är nästan lönlöst.

Det här har varit vardag för henne och de andra på Ekvägen sedan september. Utbyggnaden av vatten, avlopp och vägar drar kraftigt ut på tiden och tvingar de boende att ta bilen via cykelvägen.

Kommunen hade räknat med att just denna väg skulle ha varit klar i mars, men bara drygt hälften av vägen har byggts ut.

– Hotet finns att gatukostnaderna skenar eftersom det här liknar utbyggnaden i Kolartorp. Man kan acceptera 10 procents ökad kostnad, men inte 50–100 procent, säger Maria Johansson oroligt.

Ulf Nilson, som bor på Tutviksvägen några stenkast bort och är representant för Villaägarna, befarar att Gudö med sina runt 100 fastighetsägare kommer slå nytt rekord i gatukostnader.

– Vi får inget svar om projektläge eller kostnad. Kommunen saknar en prognos och det tycker jag är dåligt, förklarar han.

En timme senare står vi på nya Kolartorps allé i Kolartorp.

Vi träffar några av de 70 fastighetsägare som har stora farhågor med gatukostnaderna efter utbyggnaden. Om bara någon vecka väntas fakturorna dimpa ner.

Enskilda tomtäga­re hade väntat sig en kostnad på 140 000 kronor – men tror sig nu få betala­ 320 000. Kostnaderna väntas alltså stiga med 140 procent.

Britta Orring, kommunens mark- och exploateringschef, förstår upprördheten.

– Det har saknats tillräckliga grundundersökningar och under-lag för bra kalkyler. Kommunen kunde i stället ha varit väldigt detaljerade i början, det är något man får fundera på, men då hade detaljplanearbetet tagit längre tid.

S i Haninge säger att man kommer att begära en oberoende granskning av fakturaunderlaget och arbetet, och kräver att fördelningen av gatukostnaderna ska prövas igen.

I Skogs-Ekeby i Tungelsta, där invånarna också ska betala de verkliga gatukostnaderna, blev det dubbelt så dyrt och de driver därför en process om jämkning.