Rekordstora barngrupper i förskolan

Storleken på barngrupperna i Tyresös kommunala förskolor har nått bottennivåer. Även antalet barn per pedagog är rekorddåligt.

– På sikt hoppas jag på en förändring, men just nu löser vi en akut kris, säger Elisabet Schultz, verksamhetschef för alla kommunala förskolor.

Bristen på förskolelokaler i Tyresö har inte bara fått till följd att kommunen varit nära att bryta det statliga löftet om en plats i förskolan inom fyra månader. Den har också lett till att de förskolor som finns, proppats fulla.

Genomsnittet i Sverige ligger enligt Skolverkets senaste mätning på 16,9 barn per grupp och 5,3 barn per pedagog. I januari hade Tyresös kommunala förskolor i genomsnitt 18,5 barn per barngrupp och 5,9 barn per pedagog – vilket är bottensiffror för kommunen.

– Vi har satt ett tak där grupperna inte får ha mer än 19 barn i snitt. När vi kommit upp i den storleken är det stopp, säger Elisabet Schultz.

På Tyresö kommun har man nyligen tagit fram en plan för hur man främst med hjälp av paviljonger, under våren, ska hitta platser till ytterligare 70 barn. Men enligt Elisabet Schultz löser det mer en akut kris än det råder bot på stora barngrupper.

Redan i höstas startade föräldern Kristin Lagersten Löfgren Facebookgruppen Förskoleupproret Tyresö, där det nu också pågår en namninsamling för att Tyresö kommun ska börja följa Skolverkets rekommendationer för barngrupper. Myndigheten som tidigare inte velat nämna några tal menar nu att 1-3-åringar inte ska gå i grupper med mer än 6-12 barn, och att ett riktmärke för 4-5-åringar ska vara 9-15 barn i grupperna.

– I den syskongrupp som min dotter redan går i och där vi tänkt skola in vår son, går det 20 barn. När jag pratade med en expert på Skolverket sa hon att det är direkt skadligt för små barn att vistas i en så stor grupp. Nu har vi tittat på dagbarnvårdare, men de tvingas också ha många barn för att gå runt, säger Kristin Lagersten Löfgren.

Den ansvariga politikern Ann-Christin Svensson (M), säger att de senaste årens höga inflyttningstakt gjort att kommunen halkat efter i planeringen av förskolelokaler.

– Nu jobbar vi med att på kort sikt ordna plats åt vårens barn och att på lång sikt få ner antalet barn i grupperna. Tyvärr tar det ju ett eller två år att bygga en förskola. Det som underlättar nu är att vi har en verksamhetschef för förskolorna och en lokalplaneringsstrateg som bara sysslar med att se över behovet av kommunala lokaler. Vårt mål är ju att inom den här mandatperioden få ner barngruppernas storlek, säger hon.

Med anledning av Skolverkets nya riktlinjer har Tyresös Socialdemokrater krävt att kommunen snarast utreder vad man ska göra för att komma ner i rätt antal. Även Kristin Lagersten Löfgren tycker att politikerna omedelbart borde ta krafttag mot de stora grupperna, men säger att det känns som att de inte är beredda att satsa de resurser som behövs.

– Både min man och jag kommer att jobba deltid efter sommaren och försöka hämta barnen så tidigt som möjligt. Och om inte det funkar är jag beredd att stanna hemma, säger hon.

Elisabet Schultz hoppas att det blir bättre efter sommaren, eventuellt med hjälp av de statsbidrag som kommuner kan söka för att öka personaltätheten och minska barngrupperna.

– I höstas gjorde bristen på lokaler att vi bara kunde söka en liten summa. Med fler lokaler skapar vi förutsättningar för att söka en större summa av statsbidraget, säger hon.