Rektor anmälde inte kränkningar

VÄRMDÖ Barn- och elev­ombudsmannen kritiserar nu en Värmdöskola för att inte ha sett till att kränkningar mot en elev upphörde.

Det var efter att en elev hade blivit slagen, hotad och fått föremål kastade efter sig vid olika tillfällen som skolan satte in vissa åtgärder. Men de var inte tillräckliga och kränkningarna fortsatte. Därför menar Barn- och elevombudsmannen att huvudmannen, Värmdö kommun inte säkerställt elevens trygghet.

BEO kritiserar också att rektorn inte anmälde kränkningarna till huvudmannen direkt, trots att rektorn fick kännedom om kränkningarna.