Rektorer missar att anmäla mobbning

Under flera år mobbades en elev på en skola i Botkyrka, utan att det anmäldes till huvudmannen.

Kommunen får nu kritik av barn- och elevombudet.

Mellan 2011 och början av 2015 mobbades eleven i skolan. Det handlade om både psykisk mobbning som elaka kommentarer, glåpord, utfrysning och fysisk mobbning där en annan elev bland annat ska ha tagit strypgrepp på eleven. Detta beskrivs i en anmälan till Barn- och elevombudet (BEO) som kom in i januari i år.

Under hela perioden har samtal förts med lärare och rektor på skolan, men det anmäldes aldrig till huvudmannen, som är utbildningsnämnden. BEO kritiserar nu kommunen för bristerna och kräver att nämnden ska vidta åtgärder för att motverka att det händer igen.

– Trots att man sedan några år måste anmäla enligt lag, brister det fortfarande i många kommuner i Sverige. Oftast handlar det om brister i rutiner och att rektorer inte riktigt förstått hur anmälningsplikten fungerar, att det räcker att eleven anser sig kränkt för att man måste anmäla, säger Johanna Björklund, jurist BEO.

Under de senaste åren har flera anmälningar kommit in till BEO angående mobbning, där man kommit fram till att rektorer har brustit i att anmäla. Lokaltidningen Mitt i har även pratat med flera föräldrar som berättar om likande händelser där mobbning under lång tid inte anmälts till huvudmannen.

– Det är inte acceptabelt att rektorer inte anmäler sådana saker. Vi arbetar fortlöpande med detta och vi bland annat tagit fram en lathund för vilka rutiner som gäller i alla skolor inom kommunen, säger Ebba Östlin (S) ordförande i utbildningsnämnden.

Fakta

Kränkande behandling

664 ärenden om kränkande behandling anmäldes till utbildningsnämnden i Botkyrka 2013-2014.

Under samma period inkom 18 anmälningar om kränkande behandling gällande skolor i Botkyrka till Barn- och elevombudet (BEO). Hittills i år har det kommit in fyra.

I fyra fall mellan 2013 till i dag har BEO kritiserat kommunen för brister i rutiner att anmäla.

Källa: BEO och utbildningsnämnden