Rektorer: Vi har inga radikaliserade elever

Nacka gymnasium och Samskolan i Saltsjöbaden ser ingen radikalisering bland sina elever.
Nacka gymnasium och Samskolan i Saltsjöbaden ser ingen radikalisering bland sina elever.
Ett av polisens medborgarlöften 2017 är att stoppa unga från att radikaliseras.
De två skolor i Nacka med kanske störst antalet elever med olika etnisk bakgrund, Nacka gymnasium och Samskolan, säger sig inte ha problem med radikalisering bland elever.
En av rektorerna tror att unga som radikaliseras gör det först när de har lämnat skolvärlden.

Polisen ser skolan som viktig i kampen mot att hindra unga att radikaliseras och lockas över till våldsbejakande extremism.

Ett av polisens medborgarlöften 2017 är att identifiera ungdomar som är i riskzonen att radikaliseras.

Nacka kommun har lovat att under 2017 ta fram förslag på motåtgärder mot våldsbejakande extremism och har avsatt 100 000 kronor till detta.

Flest elever med olika bakgrund

Rektorerna på de två skolor i Nacka med kanske störst antal elever med olika etnisk bakgrund, Nacka gymnasium och Samskolan i Saltsjöbaden, säger sig inte se några tecken på att barn och unga radikaliseras.

Barbro Widlund Ivarson, rektor på Samskolan, säger att Samskolan har lång erfarenhet av konflikter mellan elevgrupper, 20 eller 30 procent av skolans elever brukar ha en annan etnisk bakgrund än svensk, och skolans personal, som också den har blandad etnisk bakgrund, är van vid att hantera konflikter, säger Barbro Widlund Ivarson.

”Vi är vana vid konflikter.”

– Vi är vana vid konflikter, vi räknar inte med att det ska vara friktionsfritt. Vi är på tå. Vi har en extrem stor blandning av bakgrund hos våra elever. Samskolan tar emot flest nyanlända. Jag ska säga så här, det som kommer till min kännedom, då ska det vara verkligt allvarligt. Men det förekommer ingenting som vi har funnit vara extremism, säger Barbro Widlund Ivarson.

Så ni ser inte en radikalisering bland elever?

– Nej. Men det vi kan se är att olika elevgrupper inte hänger ihop på raster. Det är något vi har prioriterat att jobba med, säger Barbro Widlund Ivarson.

”Inte ett stort problem”

Helen Bejmar, rektor på Nacka gymnasium, ser inte heller hon en radikalisering bland sina elever:

– Det är inte ett stort problem. Det kan hända att lärare upptäcker det, till exempel genom klädstil, men det är länge sen vid hade något sådant exempel, säger Helen Bejmar.

Helen Bejmar säger att som hon har förstått det är det främst ungdomar som är lite äldre och som redan har lämnat skolan som kan ligga i riskzonen. De ungdomarna tror Helen Bejmar att skolan ändå inte fångar upp under utbildningen helt enkelt för att radikaliseringen sker senare, efter att eleverna lämnat skolan:

– Och då tror jag att det ofta går ganska snabbt.

Välkomnar polislöftet

Trots att rektorerna på de båda skolorna inte ser tecken på extremism, välkomnar de polisens medborgarlöfte:

”Viktigt att polisen satsar på det”

 – Det är otroligt viktigt att polisen satsar på det. Hade vi haft dom problemen skulle vi ha tagit hjälp av polisen, säger Barbro Widlund Ivarson på Samskolan.

Helen Bejmar, rektor på Nacka gymnasium:

– Det är bra att polisen arbetar mot det. Om polisen har några idéer om hur vi ska göra mer än det vi redan gör lyssnar vi gärna på det.

Samskolan har närmare 640 elever från förskoleålder till årskurs nio. Nacka gymnasium har 2 150 elever.

Läs mer om Nacka: Husväggen buktar – fasad byts för miljoner

Läs mer om Nacka: Saltsjöbanan – fler tåg kan skippa stationer

 

Fakta

Här är polisens medborgarlöften

Förebyggande arbete mot missbruk av narkotika bland unga.

Identifiera ungdomar som är i riskzonen att dras in i radikalisering inom våldsbejakande extremism.

Ökad polisnärvaro där invånarna upplever störst otrygghet, kommunen ska genomföra trygghetsvandringar.

Fortsätta utveckla grannsamverkan för att förebygga inbrott i bostad.

Ge stöd, skydd och hjälp till invånare som blivit utsatta för brott.

Hastighetskontroller på utvalda gator och vägar ska sänka medelhastigheten på dessa vägar och gator.