Min lokala hjälte

Guldregn över stans rektorer

Skola
Det ska löna sig att leda en skola, tycker majoriteten i Stockholms stad och satsar miljoner på att höja skolledarnas löner. Ett beslut som både får ris och ros av oppositionen.

Runt 470 rektorer och biträdande rektorer ska få mer pengar i lönekuvertet, cirka 2 procent utöver ordinarie lönerevidering. Det motsvarar runt 1 200 kronor mer i månaden, då snittlönen för rektorerna på de kommunala skolorna är 61 283 kronor.
– Skolledarna är stadens viktigaste chefer eftersom de ansvarar för skolans pedagogiska miljön. För att möta framtida utmaningar gällande kompetensförsörjning av skolledare ser vi det som en viktig prioritering att höja yrkesgruppens löner, säger skolborgarrådet Olle Burell (S), i ett pressmeddelande.

Det beräknas kosta 8,5 miljoner kronor att höja skolledarnas löner nä
sta år. Liberalerna välkomnar satsningen, men vill att lärarna också ska få en del av kakan

– Det är lärarna som gör skillnad i klassrummet och för att förbättra skolan behöver vi långsiktigt höja läraryrkets status, locka fler lärare hit och få fler att stanna kvar, säger Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd

Nära 4 000 lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Stockholms stad kommer att få mer pengar via regeringens lärarlönelyft på 178 miljoner kronor. Det motsvarar runt 2 600 kronor mer i månaden för dessa lärare. Kritik har dock riktas mot satsningen, eftersom alla lärare inte kommer att få mer betalt. Får att få löneökningen måste man ha varit särskilt skicklig, som att man till exempel tagit ansvar för att utveckla undervisningen eller utveckla sitt ämne.

Fakta

Så mycket tjänar pedagogerna

Lärare i kommunala grundskolor, låg- och mellanstadiet

Stockholms stad 34 808

Lärare i kommunala grundskolor, högstadiet

Stockholms stad 35 545

Gymnasielärare

Stockholms stad 36 427

Förskollärare

Stockholms stad 32 712

Fritidspedagoger

Stockholms stad 31 956

Rektor

Stockholms stad 61 283

Biträdande rektor

Stockholms stad 49 011

Källa: Meddellöner Stockholm stad, juni 2016