Rektorerna: ”Vi tar på oss detta”

Al-Azharskolan; Hussein Ibrahim, Roger Lindquist
Rektorn Hussein Ibrahim och biträdande rektor Roger Lindquist.
Skolledningen på Al-Azharskolan i Vällingby vidhåller att de inte kände till könsuppdelningen på skolbussarna. Samtidigt tar de på sig ansvaret.

Nu har Al-Azharskolan i Vällingby haft presskonferens på skolan.

Rektorn Hussein Ibrahim och biträdande rektor Roger Lindquist vidhåller under presskonferensen att de inte kände till att skolans personal delar upp tjejer och killar i skolbussarna till och från Järva. De fick reda på att detta skett först i dag i och med Kalla faktas avslöjande.

– Jag vill poängtera att vi från skolledningen hade ingen vetskap om detta, säger Roger Lindquist.

Hussein Ibrahim tackar granskningen och tar tillsammans med övriga skolledningen på sig ansvaret för könsuppdelningen.

– Det här är inget som vi från skolans skola står för, det är inget som ska existera i det svenska samhället. Vi borde haft bättre insyn i det här, säger Roger Lindquist.

I dag har rektorerna pratat med de fritidsledare som också fungerar som bussvärdar. Fritidsledarna har berättat att uppdelningen beror på att det har varit stökigt på bussarna. De som varit stökigast blev tilldelade platser längst fram tillsammans med en bussvärd. Det var pojkarna som bidrog mest till den stökiga miljön på bussarna och därför hamnade de främst och flickorna där bak.

– Sedan har det blivit en busskultur att flickorna, som umgås mycket med varandra, har satt sig längst bak och pojkarna längst fram, säger Roger Lindquist.

Nu ska könsuppdelningen på skolbussarna upphöra.

– Vi har börjat benämna det som en busskultur och den ska vi upplösa, säger biträdande rektorn Roger Lindquist.