Rektorn om kritiken: Inte en helt sanningsenlig bild

I Skolinspektionens beslut står att lärare ibland struntar i att anmäla om elever skolkar. Den uppgiften överraskade rektorn Sofie Abrahamsson.
I Skolinspektionens beslut står att lärare ibland struntar i att anmäla om elever skolkar. Den uppgiften överraskade rektorn Sofie Abrahamsson.
Det är viktigt att det finns ett kommunalt gymnasium i Tensta, anser Sofie Abrahamsson. "Det är viktigt att det finns ett närliggande alternativ och signalerar att det finns ett centrum för kunskap här", säger hon.
Det är viktigt att det finns ett kommunalt gymnasium i Tensta, anser Sofie Abrahamsson. "Det är viktigt att det finns ett närliggande alternativ och signalerar att det finns ett centrum för kunskap här", säger hon.
"Jag tror inte problemen är värre här än på andra skolor", säger Fatima Saleh som är ledsen för att skolan ska stänga. Hon och Inas Al-Adari går på vård- och omsorgsprogrammet.
"Jag tror inte problemen är värre här än på andra skolor", säger Fatima Saleh som är ledsen för att skolan ska stänga. Hon och Inas Al-Adari går på vård- och omsorgsprogrammet.
Elever går och kommer som de vill, bristande studiero och lärare som låter kränkningar passera av rädsla för hot.

Problemlistan på Ross Tensta gymnasium är lång, och skolan ska lägga ner. Nu berättar rektorn Sofie Abrahamsson om hur hon ser på Skolinspektionens kritik.

På Ross Tensta gymnasium har eleverna delvis tagit över. Elever skolkar från lektioner och lärare vågar inte alltid säga till eller anmäla om elever kränker varandra. Anledningen är att lärarna själva är rädda för att bli hotade av ungdomarna.

Det här är uppgifter från ett beslut som Skolinspektionen fattat efter en granskning i höstas. Inspektörerna var med på 35 lektioner och talade med rektorer, anställda och elever.

Lärare och elever beskriver en undervisning som är inriktad på att klara av de lägsta betygsstegen. Skolans resultat ligger också markant sämre jämfört med rikssnittet. Skolan borde i högre utsträckning anpassa undervisningen efter elevernas individuella behov och förutsättningar, enligt rapporten.

Skolk är ett allvarligt problem på skolan. Många lärare beskriver undervisningssituationen som kaosartad och att de i vissa fall slutat att säga till störande elever. I stället låter de bara dessa elever lämna lektionerna utan anmäla dem som frånvarande.

Skolinspektionen kan döma ut ett vite mot staden på 2,5 miljoner kronor om inte brister inom fem områden rättas till senast den 15 augusti 2016.

Skolans ena rektor Sofie Abrahamsson som anser att rapporten lämnar många luckor.

– Man kan inte säga att Skolinspektionen ger en hundraprocentigt sanningsenlig bild av skolan. De fokuserar bara på sådant som inte fungerar.

Hon vill framhålla att många elever lyckas bra utifrån sina förutsättningar.

– En orsak till våra problem är det låga söktrycket till våra högskoleförberedande program. Vi har nog till exempel tagit in för många elever på yrkesintroduktion där eleverna har stora behov av stöd.

Sofie Abrahamsson säger att man arbetar för att få bukt med problemen. Det omkringliggande samhället ser hon som en förklaring till utvecklingen.

– Såväl vi som grundskolor i området har märkt av en normförskjutning bland ungdomar. De har en attityd av att det är okej att bryta mot regler. De har inget förtroende för vuxenvärlden och skolan och förmodligen har de det extremt svårt hemma.

Stora förändringar på skolan är på gång. Enligt skolborgarrådet Olle Burell (S) ska skolan i dess nuvarande form ska avvecklas.

Sedan tidigare är skolans intag till höstens samtliga utbildningar utom språkintroduktion stoppat på grund av att lokalerna ska renoveras.

– Vi ska göra en nystart med skolan då den öppnar igen 2018, säger Olle Burell som försäkrar att Stockholms stad vill fortsätta att bedriva ett gymnasium i lokalerna i framtiden.

Han säger gymnasieförvaltningen ihop med skolans ledning och pedagoger ska analysera vad som gått fel.

– Vi måste analysera vad som handlar om resurser och vad som handlar om ledning.

De elever som fortsätter i höst får plats på andra kommunala gymnasieskolor. Efter sportlovet får respektive klass besked om var de hamnar. Även berörda lärare ska erbjudas tjänster på andra skolor inom Stockholms stad.