Rektorn: Skuru skola har vänt negativ trend

Den 14-årige pojken har autism och epilepsi – och söker en skola för honom.
Skuru skola kommer att gå med ekonomiskt nollresultat 2018, enligt skolans rektor
Trenden är bruten.
Skuru skola kommer att gå med plus minus noll i ekonomiskt resultat 2018.
Det säger skolans rektor.

Förra veckan skrev Mitt i om bland annat Skuru skola och den ekonomiska förlust skolan gör.

Produktionsdirektören för välfärd och skola i Nacka kommun, Einar Fransson, uttalade sig och sa att en orsak var generellt färre antal barn i kommunens förskolor än förväntat.

Vänt utvecklingen

Mitt i har pratat med rektorn på Skuru skola, Lena Gustavsson, som säger att Skuru skola är på god väg att vända utvecklingen.

Lena Gustavsson säger att hon hoppas att Skuru skola till nästa år, 2018, ska ha suddat ut de röda siffrorna och gå med plus minus noll i ekonomiskt resultat.

– Vi kommer att förbättra oss bättre än väntat. Vi har fortfarande minus men räknar med att gå med plus minus noll under 2018.

Flera åtgärder

Lena Gustavsson räknar upp en rad med åtgärder som skolan har vidtagit för att vända utvecklingen.

Exempelvis klarar en betydligt högre andel av pojkarna att nå upp till satta meritvärden. I dag ligger skolans genomsnittliga meritvärde på 266 jämfört med 230 för tre år sedan.

De är också fler elever som söker sig till skolan i första hand. Och i år har skolan blivit mobilfri vilket förbättrat studieron, enligt Gustavsson.

– Vi håller på att vända trenden, säger Gustavsson.

På Skuru skola går 782 skolelever och 54 barn i förskola.

Mitt i söker produktionsdirektören Einar Fransson.