Rektorns koppling till Apple utreds

Bällstabergs­skolans ledning gjorde ­enligt kommunen, otillåtna teknikköp för över en miljon kronor främst från Apple. Nu granskas de avskedade chefernas koppling till företaget.

För två veckor sedan fick Bällstabergsskolans rektor och utvecklingschef sparken. Enligt kommunen var en av orsakerna till rektorns avsked att han köpt teknik, främst Appleprodukter från ett elektronikföretag, för 1,1 miljoner kronor förra året utan godkännande. Enligt kommunen ska utbildningschefen besluta om inköp över 500 000 kronor.

I övrigt är kommunen förtegen om avskedandet, något som väckt starka känslor och som flera föräldrar på skolan ifrågasatt.

En fråga som revisorerna utreder är de avskedade chefernas koppling till dataföretaget Apple, uppger kommunen. Bällstabergsskolan har cirka 700 läsplattor och andra produkter från företaget och var först i Vallentuna med att erbjuda en läsplatta till varje elev.Satsningen uppskattades av många föräldrar.

För att berätta om Bällstabergsskolans satsning har de båda avskedade cheferna gjort flera utlands­resor till konferenser som ordnats av Apple. Resor som nu granskas av revisorerna, för att se om de genomförts korrekt. En annan koppling som granskas är den sido­inkomst som den avskedade utvecklingschefen fått från dataföretaget för att genomföra föreläsningar på sin fritid.

– Revisorerna har sagt att man kan fundera på om deras koppling till Apple kan räknas som mutor, säger Kajsa Tirén, kommunens kommunikationsansvarig.

Utvecklingschefen poängterar att han anmält sin bisyssla till kommunen.

– Jag förstår att folk har frågor. Det jag undrar är varför kommunen inte frågat oss om detta, utan bara avskedat oss, säger han.

De båda avskedade cheferna säger att de valt Apples produkter för att de är driftsäkra och användarvänliga.

Michael Fischbein, männens advokat, säger sig inte ha fått några indikationer på att det finns mutmisstankar mot hans klienter. Han säger också att de båda cheferna varit tjänstlediga under flera resor.

– Jag har inte fått några frågor eller sett att det finns en olämplig koppling mellan dem och Apple, säger han.

Kommunen planerar nu att se över sina kontrollrutiner för inköp.

Om Bällstabergsskolan brutit mot regler, borde inte detta ha upptäckts?

– Jo, jag vet inte varför detta inte har gjorts. Det finns många brister, säger Victor Kilén, tillförordnad kommundirektör.

Även Marie Truedsson, utbildningschef, anser att kontrollsystemen behöver ses över.

– Vi har många rutiner som vi behöver se över, hela tiden, säger hon.

Vi har många rutiner som vi behöver se över, hela tiden.Marie Truedsson