Rektorsaffären ser ut att kosta kommunen åtskilliga miljoner

Det har stormat rejält kring rektorsposten på Bällstabergsskolan nu kan härvan kosta skattebetalarna miljoner.
Det har stormat rejält kring rektorsposten på Bällstabergsskolan nu kan härvan kosta skattebetalarna miljoner.
Det var fel att avskeda rektorn på Bällstabergsskolan.
Det anser Attunda Tingsrätt som idag ogiltigförklarar avskedandet i en dom.
Nu är det sannolikt att kommunen tvingas betala mångmiljonbelopp för för rektorshärvan.

Domen som meddelades i Attunda tingsrätt på fredagen ger Bällstabergsskolans före detta rektor rätt.

– Jag har hela tiden trott att det skulle gå såhär. Men det är klart att jag är jätteglad och lättad, säger han.

Vallentuna kommun gjorde fel när han avskedades 18 mars 2015. Domen innebär att Bo Östenius nu är formellt återanställd.

Dessutom är det nu troligt att åtskilliga miljoner av skattebetalarnas pengar nu får bekosta rättegången och andra kostnader i samband med rektorshärvan.

Enligt domen handlar det bland annat om ett skadestånd till Östenius – 125 000 kronor.  Utebliven lön sedan han fick gå från sitt jobb i mars 2015 – 960 000 samt ränta. Och rättegångskostnader – drygt 400 000 kronor. Därtill kommer också kostnader för den omfattande revisionsrapporten som kommunen lät göra, den ska enligt uppgift ha kostat runt två miljoner kronor att göra.

I domen konstaterar tingsrätten att Östenius brustit i några av sina  ålägganden. Till exempel genom att låta en anhörig vid ett tillfälle delta på en represetnationsmiddag.

Tingsrätten skriver i domen: ”Även om Bo Östenius sålunda har agerat bristfälligt i nu nämnda avseenden har det emellertid enligt tingsrättens uppfattning inte i något fall varit fråga om ett sådant avsiktligt eller vårdslöst agerande som rimligen inte ska behöva tålas i ett rättsförhållande. Inte heller bedömt tillsammans kommer agerandet upp till en sådan nivå. Kommunen har därmed inte haft laga grund för att avskeda Bo Östgenius.”

Kommunen skriver i ett pressmeddelande att man inte utesluter möjligheten att överklaga.

– Tingsrätten bekräftar delvis att rektorn har skött saker på ett felaktigt sätt, och då är det märkligt att domen inte är till vår fördel. Som kommun har vi ett viktigt uppdrag att se till att vår verksamhet sköts enligt gällande regler och att våra pengar hanteras ansvarfullt, vilket inte har varit fallet. Tillsammans med vårt juridiska ombud funderar vi nu på hur vi agerar vidare och om vi ska överklaga, säger Victor Kilén, kommundirektör i pressmeddelandet.

Bo Östenuis själv ser fredagens dom som en viss upprättelse.

– För mig är det som skrivits om mig när man googlar på mitt namn jättetråkigt. Men jag kan inte få bort det. Därför är det skönt att det här kommer ut också, säger han.