ANNONS

Relationsnära våldet i Stockholm ökar – stadsdelarna får bidrag

Stockholm stad satsar 1,7 miljoner i arbetet mot våld i nära relationer. Socialborgarrådet Jan Jönsson (L) om pengarna.
Socialborgarrådet Jan Jönsson (L) är positiv till pengarna för arbetet mot våld i nära relationer.
Våldet i nära relationer ökar runt om i Stockholm.
Nu beslutar Socialnämnden att ge stadsdelarna pengar för att motarbeta våldet i nära relationer.
– Vi vet att det finns ett samband mellan ekonomisk utsatthet och våld i nära relation, säger socialborgarrådet Jan Jönsson (L).
ANNONS

Enligt en rapport från Socialtjänsten har antalet kvinnor och män som utsatts för våld i en nära relation ökat mellan 2016 och 2018.

Ökningen förklarar Socialtjänsten bland annat med att man blivit mer medveten om problemet och att personalens kunskaper inom området har ökat.

Våldet skiljer sig mellan stadsdelarna

Flest fall av kvinnor som utsätts för våld i en nära relation sker i Skärholmen, med 335 rapporterade fall under förra året. I Hässelby-Vällingby är fallen drygt 300.

Även bland män är flest våldsutsatta i Skärholmen, med drygt 90 fall. Därefter är det ett hopp ner till Södermalm med 30 fall.

Antalet kvinnor utsatta för våld har ökat mest på Östermalm och i Hässelby-Vällingby.

I andra stadsdelar har antalet sjunkit, till exempel Enskede-Årsta-Vantör, Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

Socialtjänsten Stockholm Stad Statistik våldsutsatta män och kvinnor. Våld i nära relationer

ANNONS

Statistik över män och kvinnor utsatta för våld i nära relationer. *För få, redovisas inte. Grafik: Socialtjänsten

Statsbidrag för arbete mot våld i nära relationer

Under tisdagskvällen beslutade Socialnämnden i Stockholm stad att fördela ett statsbidrag på drygt 1,7 miljoner kronor till de olika stadsdelarna för arbetet mot våld i nära relationer.

Störst andel går till Rinkeby-Tensta. Minst får Norrmalm.

Enligt socialborgarrådet Jan Jönsson (L) är det upp till stadsdelarna själva att prioritera arbetet. Men några punkter ska ligga högt upp.

I första hand handlar om fokus på själva våldsutövarna.

– Så länge vi inte får de här männen att ta ansvar och sluta slå så kommer det ju bara fyllas på med kvinnor hos relationsvåldscentren, säger Jan Jönsson.

Därför ska mycket av medlen avsättas till att informera aktörer som verkar mot våld i nära relationer och ge dessa metoder för att hantera våldsutövare.

Därefter följer fokus på våldspreventiva program i skolan och att utveckla stadsdelarnas kompetens kring hedersrelaterat våld och förtryck.

– Det kan också handla om att en stadsdel vill hyra in en eller flera lägenheter för att placera skyddsbehövande, säger Jan Jönsson.

Summan 1,7 miljoner låter lite, vad tänker du om det?

Det här är en första del som kom i vårbudgeten. Tanken är att det ska fyllas på i den ordinarie budgeten, så min förhoppning är att det kommer att komma mer medel från regeringen.

Det är en väldig variation mellan stadsdelarna, vad kan man göra för de allra minsta summorna?

– Man kan hyra in föreläsare för att kompetensutveckla handläggare, eller ta in litteraturprogram som finns. Men vi hoppas förstås att staten kommer vara villiga att betala ut ännu mer så småningom.

Bidrag per stadsdel

Fördelning av statsbidrag för arbetet mot våld i nära relationer:

Rinkeby-Kista: 291 439 kr

Spånga-Tensta: 168 462 kr

Hässelby-Vällingby: 203 839 kr

Bromma: 67 385 kr

Kungsholmen: 32 008 kr

Norrmalm: 28 639 kr

Östermalm: 35 377 kr

Södermalm: 90 970 kr

Enskede-Årsta-Vantör: 222 370 kr

Skarpnäck: 96 023 kr

Farsta: 154 985 kr

Älvsjö: 33 692 kr

Hägersten-Liljeholmen: 97 708 kr

Skärholmen: 161 724 kr

Socialförvaltningen: 84 231 kr

Totalt: 1 768 852 kr

Källa: Stockholm stad