Relativt få väljer miljöbil i Nacka

Något färre Nackabor valde att köpa miljöbil i januari än länets invånare i stort.
Något färre Nackabor valde att köpa miljöbil i januari än länets invånare i stort.
Andelen nyregistrerade miljöbilar i Nacka var 13,8 procent i januari.

Nackaborna väljer därmed miljöbil i mindre omfattning än länets invånare i stort.

Det visar färsk statistik från Statistiska centralbyrån, som länsstyrelsen i Stockholm har sammanställt.

Under januari låg andelen nyregistrerade miljöbilar i Nacka på 13,8 procent av det totala antalet nyregistrerade bilar.

Andelen Nackabor som valde att köpa miljöbil låg därmed något under genomsnittet i länet, som var 19,8 procent.

Under januari nyregistrerade enligt länsstyrelsen nära 7 000 bilar i länet.

I särklass högst andel nyregistrerade miljöbilar hade Sundbyberg, drygt 72 procent. I botten låg Nynäshamn, med under fem procent.