Religiösa extremister på väg hem – Nacka förskonat

Ett antal religiösa extremister väntas återvända till Sverige den närmaste tiden
Ett antal religiösa extremister väntas återvända till Sverige den närmaste tiden
Personer som har befunnit sig utomlands för att strida för våldsbejakande islamistisk extremism väntas återvända till Sverige och Stockholms län den närmaste tiden.
Ingen av dem är hemmahörande i Nacka, enligt polisen.
Men såväl den lokala polisen som Nacka kommun får fortlöpande information om sådana personer skulle återvända till kommunen.

Den lokala polismyndigheten i Nacka blev förra veckan informerad av Säkerhetspolisen om situationen när det gäller personer som  har befunnit sig utomlands där de deltagit i strider för våldsbejakande islamistisk extremism, personer som nu väntas tillbaka till Sverige.

Kommunen informerad

Terese Kalinski, säkerhetschef i Nacka kommun, har tagit del av informationen som säkerhetspolisen lämnade i samband med myndighetens årsrapport förra veckan:

– Nu för tiden kommer säkerhetspolisens information lokalpolis och kommun tillhanda på ett sätt så att vi gemensamt kan jobba förebyggande i dessa frågor, säger Terese Kalinski.

– I nuläget finns inga som man väntar ska återvända till Nacka. Det finns ett antal personer som är på väg till Stockholm, men merparten hör hemma i norra Stockholm och några i södra Stockholm men inga i Nacka.

Terese Kalinski litar på informationen:

– Jag har förtroende för att vi får den informationen i så fall.

Färsk information

Sofie Ordell är kommunpolis i Nacka:

– Informationen är färsk, den erhöll vi förra veckan för hela region Stockholm, hur dagsläget ser ut, säger Sofia Ordell.

– I dagsläget är det inga som hör till just Nacka kommun men det här är något vi jobbar dagligen med.

Har polisen i Nacka beredskap för om sådana personer återvänder till Nacka?

– Ja, det ligger i vårt polisiära uppdrag att jobba med extremism, det finns med i våra plan. Om det är aktuellt så jobbar vi med det.

Enligt Terese Kaliniski i Nacka kommun har även kommunen en beredskap för att hantera radikaliserade personer:

– Mycket av arbetet går in i våra normala processer, om det är barn till resande görs orosanmälan, det har vi sätt att hantera.. Vi har även ett brottsförebyggande arbete som omfamnar det här.. Jag känner mig trygg att kommunerna kan ta hand om det här. Det är också skönt att veta att vi inte behöver stå på tå. Skulle bilden förändras får vi reda på det.

Vill inte avslöja arbetsmetoder

Hur den lokala polisen arbetar med radikaliserade personer vill kommunpolisen Sofie Ordell inte närmare gå in på:

– Kommunen har ett uppdrag att ta hand om sina kommuninvånare, polisen arbetar ur brottsförebyggande perspektiv

Handlar det om att hålla de här personerna under uppsikt?

– Jag kan inte gå in på detaljer. Vi har flera olika metoder.

Fakta

Tre extremist-grupper

Sedan 2012 har omkring 300 personer rest från Sverige till konfliktområden för att ansluta till våldsamma islamistiska grupperingar, hälften har återvänt sedan 2012.

Säkerhetspolisen delar in brottsaktiva extremister i tre grupper:

Våldsbejakande islamistisk extremism

Autonoma miljön

Vit maktmiljön

Källa: Säkerhetspolisen