Religiösa ledare nattvandrar tillsammans

Järfälla interreligiösa råd
Aphram Melki (C) med representanter från flera av rådets trossamfund. Bild: Aphram Melki.
I höstas startades ett råd där olika religioner inom Järfälla kommun representeras. Nu ska ledare för trossamfunden nattvandra i Jakobsbergs centrum.

Mitt i Järfälla skrev i höstas om att ett råd grundats som samlar olika trossamfund inom kommunen.

Nu börjar det operativa arbetet för att främja integration och dialog mellan människor från olika bakgrunder. Den 21 februari går rådets första nattvandring av stapeln i Jakobsberg.

– Då kommer kommunen och de religiösa ledarna för respektive samfund att träffas i rådet. Sedan tänkte vi gå ut tillsammans över gränserna och vandra här i centrum, säger Alexander Rajsic, samordningschef för integration och mottagande på Järfälla kommun.

Rådet vill bidra till att göra Järfälla till en trygg plats att leva och bo på, oavsett ursprung, etnicitet, kön eller religion.

På frågan om religioners relevans i dagens samhälle, svarar Alexander Rajsic att trossamfunden når ut till människor som inte alltid är informerade om vad som händer i kommunen.

– Samfunden utgör direkta länkar till människor och kompletterar kommunens arbete med integration. Församlingsmedlemmar som just kommit hit får veta vad som gäller här.

Har fått kritik

Han berättar att kommunens samarbete med religionerna stött på kritik.

– En del tycker att man ska hålla politiken och kommunen helt åtskilda från samfunden, säger Alexander Rajsic och fortsätter:

– Vi tror att det här är ett sätt komma närmare varandra och ta gemensamt ansvar för integration.

Fakta

Rådets alla trossamfund

  • Svenska kyrkan
  • Katolska kyrkan
  • Pingstkyrkan
  • Missionskyrkan
  • Koptiska Kyrka
  • Syrisk ortodoxa kyrkan
  • Shia muslimska församlingen
Källa: Järfälla kommun