ANNONS

Rena kriget om stigarna

Martin Söderlund, som har en hemsida om trafikvett för cyklister, upplever att han ofta får försvara sin rätt att cykla i skogen.
Martin Söderlund, som har en hemsida om trafikvett för cyklister, upplever att han ofta får försvara sin rätt att cykla i skogen.
Konflikten mellan cyklister och fotgängare har flyttat ut i skogarna.

Fotgängare klagar på cyklisternas höga fart medan cyklisterna upplever att någon saboterar för dem i spåren.

Båda parter oroar sig för olycksrisken.
ANNONS

Mitt i Lidingö Tidning har tidi­gare berättat om konflikter mellan ­cyklister och bilister på Lidingö, bland annat på Elfviks­vägen. ­Cyklister har berättat hur de trängts av vägen och trillat, ­medan bilister tröttnat på cyklister i klunga som utgör en trafikfara.

Nu har konflikten flyttat ut i skogarna. Allt fler cyklister väljer att träna i skogarna på ön – till många fotgängares förtret.

Martin Söderlund cyklar flera dagar i veckan i skogarna i Sticklinge och Trolldalen. Han får ofta försvara sin rätt att cykla i skogen och upplever att någon saboterar för cyklister i spåren.

– Det började redan förra året, förmodligen i takt med att vi blev fler och fler som cyklar mountainbike i skogarna. I år har det varit extremt mycket sabotage på stigarna. Någon lägger ut bråte och nu även stenbumlingar och stora träd på stigarna. Det som är ­extra otäckt är att det ofta är i ­skymda kurvor och i nerförsbackar så om det kommer någon med lite för hög fart kan det bli allvarliga olyckor, säger han.

Martin är medlem i flera cykelklubbar som jobbar med säker­hetsfrågor och han har en egen hemsida där han bland annat informerar om trafikvett för ­cyklister. Han är medveten om att många ser på cyklister som ett problem.

– Cyklister är hatade oavsett var de befinner sig och det är delvis på grund av att inte alla följer trafikreglerna. Många cyklister beter sig illa, cyklar på trottoarer och en del lämnar spår i skogarna. Men många som jag cyklar med beter sig också bra och det gäller att vi alla samsas, säger han.

En av dem som anser att cyklisterna utgör en fara i skogarna är Sticklingebon Jerker Sjöberg.

Han är pensionär och brukar ofta promenera i naturen tillsammans med sin fru.

– På helgerna går det inte att vara i skogen utan fara för livet. Cyklister kör fruktansvärt hänsynslöst och de kommer ofta i ­stora flockar utan signaler. Det har accelererat och är rent av ­farligt. Det kommer att hända olyckor om inte staden reder ut det här, säger han.

ANNONS

Lidingö stad har uppmärksammat konflikten och diskuterat hur man ska ställa sig till ökningen av cyklister i skogarna. Cyklister får i dag inte cykla på viltstigar men några nya förbud i skogarna är inte att vänta.

– Det är tillåtet att cykla på anlagda spår och här uppstår det konflikter, många som är ute med hund eller barnvagn förväntar sig inte att det kommer en cyklist bakom. Jag förstår att man kan uppleva det som ett problem, men samtidigt vill vi värna cykling som är positivt ur både rekreations- och hälsoperspektiv. Det gäller för alla att visa hänsyn, säger Caroline Jansson, trafikutvecklare vid Lidingö stad.

Fakta

Fotgängare har företräde

På Lidingö finns det drygt 8 mil motionsspår och leder.

Du får använda spåren till fots, på cykel och i vissa fall på hästryggen i speciellt markerade spår.

Det är även tillåtet att cykla ­ på anlagda spår som Lidingöloppsspåret.

Cyklister ska lämna företräde till dem som går och springer.

Cyklister bör anpassa sig efter naturen och inte skada marken.

I Kappsta är cykling förbjuden.

Källa: Lidingö stad