Rena snurren i Dalénum

På fredag morgon är det fritt fram att köra runt nya rondellen i Dalénum.
På fredag morgon är det fritt fram att köra runt nya rondellen i Dalénum.
Nu blir det lättare att köra på Södra Kungsvägen.
Nya cirkulationsplatsen öppnar torsdag natt

Som Mitt i  i tidigare berättat öppnar den nya rondellen på Södra Kungsvägen tidigare än beräknat.  

Fredagens morgonpendlare på Södra Kungsvägen kommer att kunna köra runt rondellen i cirkulationsplatsen spm öppnar natten till fredagen.  Infarten till själva området Dalénum kommer dock inte att vara klar förrän några  veckor senare. 

Inom detta trafikprojekt byggs följande:

Cirkulationsplats ✅ KLART

In- och utfart till Dalénum ⚒ ARBETE PÅGÅR

Gång och cykelväg ⚒ARBETE PÅGÅR

Gång- och cykeltunnlar som förbinder Södra Kungsvägen med Agatorget och Dalénum.✅ KLART