Rengöringsmedel i sallad och fisk förvarades för varmt

Sallad, fisk, restaurang, Danderyd
Sallad stod framme under städning och fick rengöringsmedel stänkt på sig.
Fisk förvarades i för hög temperatur och blev en smittorisk. Sköljd sallad stod på en bänk som städades och fick rengöringsmedel på sig. Detta upptäcktes under en kontroll på en restaurang i Danderyd.

Det var i augusti som en kontroll gjordes på en restaurang i Danderyd. Då upptäcktes det att livsmedel förvarades för varmt. Bland annat hittades fisk som hade en temperatur på 17 grader, vilket är en smittorisk.

Dessutom stod sköljd sallad framme under städning av köket och fick stänk av rengöring på sig.

Detta inträffade under en extrakontroll på restaurangen för att följa upp vissa avvikelser från en tidigare kontroll.

Kan innebära hälsofara

Miljö och stadsbyggnadskontoret i Danderyd, som genomförde kontrollen, skriver i sin rapport att livsmedel, i vilka sjukdomsframkallande mikroorganismer kan förökas eller gifter kan bildas, får inte förvaras i temperaturer som kan innebära hälsofara.

Det visade sig även att restaurangens egenkontroll inte var gjord sedan 2007 samt att städutrustningen behövde bytas ut.

Vid uppföljande kontroller ska företagaren kunna visa att lagstiftningens mål är uppfyllt. I annat fall kan ett beslut fattas om föreläggande eller till och med förbud.