Rening som är vacker i Tullinge

Maden
Maden har fått belysning.
Madens dagvattenpark i Tullinge har fått belysning på kvällen.
– Det är häftigt att en plats med en så viktig teknisk funktion är så vacker och tillgänglig, säger Miljöpartiets kommunalråd Fredrik Olsson.

Gångbroarna över vattnet vid Maden i Tullinge har funnits på plats länge. Men nyligen fick platsen också belysning som gör platsen vacker att promenera i när det är mörkt ute. Belysningen är anpassad för att inte störa fåglar och andra djur. Anläggningens funktion är annars att rena dagvatten (vatten som rinner av vägar och liknande) innan det når ut i sjön. Men här finns också en annan finess.

– Det finns särskilda grodgångar och öar för att de skall kunna gå under bilvägen på väg mot parning och för att de ska hitta platser att para sig på, säger Fredrik Olsson (MP) som är ordförande i tekniska nämnden.