Renodlad bussgata på förslag i sjöstad

UPPLANDS VÄSBY En renodlad bussgata med gång- och cykeltrafik. Så ser en del av förslagen ut i visionen om Väsby sjöstad. Det framkom när ett 80-tal personer samlades vid ett dialogmöte som kommunen hade om den framtida sjöstaden.

Per-Erik Kanström (M), kommunstyrelsens ordförande, betonade hur viktigt det är att skapa en konkurrenskraftig kollektivtrafik.

För att klara det är målet att ha en huvudgata enbart för busstrafik och gång- och cykelbana.

Sedan ska det finnas en modell med parallellgator med biltrafik.