Renoveras utan chockhöjd hyra

Huset på Krögarvägen 2 bredvid Fittja centrum ska renoveras på ett hållbart sätt.
Huset på Krögarvägen 2 bredvid Fittja centrum ska renoveras på ett hållbart sätt.
När Botkyrkabyggens hus på Krögarvägen 2 i Fittja renoveras ska man inte bara riva ut det gamla.

På så sätt kan kostnaderna hållas nere och boende slippa både chockhöjd hyra och flytt.

Av en rad tävlande förslag blev ”Fittja People’s Palace” från byggbolaget NCC och arkitektkontoret Spridd det vinnande svenska bidraget i den nordiska tävlingen Nordic built challenge. Bidraget är ett förslag på hur lägenhetshuset på Krögarvägen 2 i Fittja kan renoveras.

– Renoveringen ska gå att genomföra till så låga kostnader att hyreshöjningarna blir små och folk ska kunna bo kvar, säger Spridds Ola Broms Wessel som räknat på tio procents hyreshöjning.

Efter segern ska NCC och Spridd i dialog med Botkyrkabyggen och en rad andra aktörer komma fram till hur huset ska renoveras.

– De boende som vet vad som fungerar bra och mindre bra i huset är givetvis en viktig part i detta. De vet också vad som bör åtgärdas först. Det är snarare en process vi för fram, än att vi säger exakt vad man ska göra, säger Ola Broms Wessel.

Ett av målen är att energieffektivisera huset. Ett annat att spara orginalsaker med fortsatt livslängd.

– Man kan till exempel renovera de delar av köken som har en potentiell fortsatt livslängd och komplettera med nya delar som man måste lägga till för att köket ska fungera bra. Bänkskivor kan till exempel bytas ut, medan andra delar blir ommålade och omspacklade.

Men det finns inte bara ekonomiska och miljömässiga aspekter av att spara det gamla.

– Inredningen bär på en kultur från tiden då huset byggdes. Likaså gör den här typen av renovering det möjligt att bo kvar under arbetets gång.

Andra idéer i ”Fittja People’s Palace” är att förse trapphuset som göms bakom plåtdörrar med inglasning för ökad insyn.

– Ett problem i dag är att trapphusen känns otrygga.

Ytterligare en idé är att ordna gemensam lokal i entrén för att skapa ett levande bottenplan. Lokalen skulle också kunna vara en affär eller någon annan kommersiell verksamhet.

Botkyrkabyggens vd Ulf Nyqvist vill inte binda sig vid något löfte om att hyreshöjningen ska stanna vid just tio procent.

– Vi kan vilja ha tillägg i renoveringen som inte finns i deras förslag, förklarar han.

Han hoppas att renoveringen ska komma i gång redan någon gång 2014.

– Känns det bra kan det här bli en modell vi använder i fler fastigheter. I synnerhet i Fittja.