Renovering av Essingeleden klar

SÖDERORT Under några nätter i oktober har Trafikverket renoverat Essingeleden.

Renoveringarna har gått bra och arbetet har blivit klart före utsatt tid.

Det innebär att de planerade totalavstängningarna under två nätter framöver inte behöver göras.

Essingeleden är en av Sveriges mest trafikerade leder och för att den ska hålla har man behövt förstärka broarna.