Renovering efter brand blev till tvist

ÖSTERÅKER Två Åkersbergabor fick delvis rätt av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i en tvist om golvbrunnar. De två har lägenheter som skadats vid en brand och försäkringsbolaget anlitade en hantverksfirma för att reparera deras hem. Vad de inte visste var att golvbrunnarna i badrummen inte skulle ersättas av försäkringsbolaget.

ARN anser det visserligen inte fackmässigt att golven reparerades utan att brunnarna också byttes, men konstaterar att försäkringsbolaget beslutat så. Däremot borde firman ha upplyst de boende om detta. Därför ska firman ersätta de boende med 35 000 var, en dryg tiondel av vad de begärt.