Renovering har slukat miljoner

År 2011 tog fastighetskontoret över förvaltningen av stadens idrottsanläggningar. Tillsammans med idrottsförvaltningen har man arbetat med upprustningen av Farsta sim- och idrottshall.
År 2011 tog fastighetskontoret över förvaltningen av stadens idrottsanläggningar. Tillsammans med idrottsförvaltningen har man arbetat med upprustningen av Farsta sim- och idrottshall.
Efter att ha varit stängt för renovering i över ett år är det nu bara två månader tills nya Farsta sim- och idrottshall invigs. Ett äventyrsbad för barnen är en av nyheterna. Men renoveringen av anläggningen har blivit 36 miljoner kronor dyrare än beräknat.

Sedan i maj förra året har renoveringarna av Farsta sim- och idrottshall pågått. Nu böjar arbetet bli klart och den 20 augusti öppnar badet för allmänheten. Stor invigning blir det dock först den 1 september i samband med Hälsans dag i Farsta.

– Anläggningen har blivit mer anpassad för de miljökrav som ställs i dag. Det handlar exempelvis om att få ner energikostnaden. Isolering och ventilation har åtgärdats. Det är sådant som kanske inte syns, men som innebär en stor förbättring, säger Linda Örneblad, enhetschef på Farsta idrottscentrum.

Gymmet i lokalen är helt nygjort och dessutom har man skapat en äventyrsavdelning för barn mellan ett och sex år. Det handlar om en 100 kvadratmeter stor yta med djur som sprutar vatten och en liten bubbelpool i form av en kokande gryta.

– Det tror jag kommer att bli en höjdare för barnfamiljerna. Överhuvudtaget har vi satsat mycket på barn och ungdomar som ju är prioriterade i stadens arbete. Samtidigt kommer vi att ha kvar vår seniorverksamhet, säger Linda Örneblad.

Men när bara två månader återstår till invigningen står det också klart att upprustningen av badet blir betydligt dyrare än man räknat med från början. I stället för planerade 196 miljoner kronor kommer slutnotan att hamna på 232 miljoner kronor, alltså 36 miljoner kronor mer.

Den enskilt största orsaken till den ökade slutkostnaden är att ersättningshallen på Farsta IP blivit 15 miljoner kronor dyrare. I stället för att flytta dit en enklare provisorisk hall valde man att bygga en ny dubbelhall. Det har också tillkommit kostnader för ombyggnad av taket och asbestsanering.

När ärendet togs upp i förvaltningsnämnden och idrottsnämnden under juni riktade flera politiker kritik mot de båda förvaltningarnas budgetarbete. Att ett projekt går över budget så mycket som i fallet med Farsta simhall är inte acceptabelt, menar de.

– Budget ska hållas, punkt slut. Förvaltningen måste vara mer noggrann när de räknar på ett sådant här projekt, säger Billy Östh (M), ledamot i idrottsnämnden.

Farsta simhall är först ut av fyra sim- och idrottshallar i Stockholms stad som ska rustas upp. De övriga tre ligger i Åkeshov, Västertorp och Vällingby. 500 miljoner kronor finns avsatta för alla fyra. Att man redan nu använt nästan hälften av den summan är oroande, menar Billy Östh.

– Det här kan få negativa konsekvenser för de andra anläggningarna.

Olof Öhman är förvaltningschef på idrottsförvaltningen och han menar att man tar till sig av kritiken.

– Vi kanske har varit lite för optimistiska i det här fallet. Samtidigt är det svårt att budgetera för renoveringar, eftersom det kan dyka upp oförutsägbara kostnader som i det här fallet.

På både fastighetskontoret och idrottsförvaltningen pågår nu arbetet med att ta ett nytt förslag till inritningsbeslut om de fyra anläggningarna.

– Det kommer att bli svårt att få det som återstår av de 500 miljoner kronorna att räcka till. Det kan bli aktuellt att titta på alternativa lösningar. I vissa fall har det till exempel visat sig vara billigare att bygga nytt än att renovera, säger Olof Öhman.

Fakta

Kulturhistoriskt värdefull byggnad

Farsta sim- och idrottshall byggdes mellan 1969 och 1975 och ritades av Gustav Kaunitz arkitektkontor.

Anläggningen ägs av Stockholm stad. Den totala lokalarean uppgår till drygt 11 600 kvadratmeter.

Sedan 2008 är byggnaden klassad som särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt, enligt stadsmuseets klassificering.

Källa: Stockholms stad, bebyggelseregistret