Renovering och höjda hyror ska utredas

nyheter Regeringen vill att Boverket ska utreda om fattiga hyres­gäster tvingas flytta när miljonprogrammen rustas upp och hyrorna höjs.

Husen från det så kallade miljonprogrammet byggdes på 60- och 70-talen och behöver nu stora renoveringar, de flesta ska finansieras med höjda hyror. Regeringen vill därför ta reda på om hyresgästerna tvingas flytta efter renoveringarna och om det är de nya hyrornas fel, och har gett Boverket detta uppdrag.

Boverket ska också lämna förslag på hur man kan lindra de effekter som renoveringarna kan få för hyresgäster med låga inkomster.