Renovering skulle kosta 100 miljoner

Liljeholmsbadet.
Liljeholmsbadet.
Sälj Liljeholmsbadet – det är bästa alternativet, enligt fastighetskontoret. En renovering skulle kosta 100 miljoner kronor och att skapa en replika skulle kosta nästan lika mycket.

Det blev en het diskussion om Liljeholmsbadet när det stängdes i augusti förra året efter att det bedömdes vara utjänt. Många röster höjdes för att bevara det drygt 85 år gamla badet.

I en rapport som kom i september kom idrottsförvaltningen fram till att det inte skulle gå att renovera Liljeholmsbadet, på grund av att det var i så dåligt skick. Men ändå valde man att gå vidare med en ny utredning om möjligheten att renovera badet. Uppdraget fick fastighetskontoret som även skulle utreda möjligheten att bygga en ny replika av badet och möjligheten att sälja det.

Kostnad 100 miljoner

Nu är utredningen klar och återigen dömer man ut möjligheten att renovera Liljeholmsbadet. Det skulle kosta minst 100 miljoner kronor, enligt fastighetskontoret. Något som de anser är ”uteslutet”.

”Då kostnaden för att renovera badet bedöms uppgå till minst 100 miljoner kronor samtidigt som en överhängande risk föreligger att badets konstruktion inte klarar en uppallning i torrdocka bedömer förvaltningarna detta som uteslutet”, skriver de i rapporten.

Tumme ner för replika

Inte heller alternativet att bygga ett nytt Liljeholmsbadet, en replika, faller utredarna i smaken. Det skulle kosta nästan lika mycket uppskattar de. De pengarna vill man istället använda för att satsa på upprustning av andra simhallar, bland annat.

Bästa alternativet enligt utredningen är att sälja Liljeholmsbadet, troligtvis för att användas till något annat än simbassäng.

Frågan om Liljeholmsbadets framtid ska tas upp igen på fastighetsnämndens nästa möte den 4 april.