Renoveringar finansieras med dyra lån

Uppfräschade skolor, ett utbyggt centrum och ett nytt särskilt boende. Mycket är på gång i Danderyd – och det kostar. Nu har kommunstyrelsen kommit fram till ett förslag till budget för nästa år.

Där framkommer det bland annat att Mörbycentrumprojektet, som ska utmynna i ett utbyggt Mörby centrum, bedöms komma i gång under 2013. Därför anslår man tio miljoner kronor för detta ändamål. Det föreslås också att kommunen ska få rätt att ta lån till ett belopp av 110 miljoner kronor till investeringar under åren 2013-2015.

– Renoveringen av skolor slukar mycket pengar. Vi får finansiera den med upplåning, säger Olle Reichenberg (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen konstaterar att det inte finns möjlighet att prio-ritera en friskvårdsanläggning vid Mörbybadet nästa år, så den får skjutas på framtiden.

– Det handlar om att vi har investeringsobjekt som är viktigare, som ett särskilt boende och ridhuset, säger Olle Reichenberg.

Om budgetförslaget går igenom blir det dyrare på flera håll:

Avgiften för familjerådgivning höjs med 50 kronor till 350 kronor per besök.

Kulturskolans elevavgift för ämneskurs – vilket finns i bland annat teater, sång och instrument – höjs med två procent, något som ger kulturskolan en intäktsförstärkning på 80 000 kronor.

Hemtjänstavgiften höjs från 191 till 196 kronor per timme. Avgiften för distribution av matlådor till äldre höjs från 51 till 52 kronor per portion. Matavgiften i särskilt boende höjs från 105 till 108 kronor per dag.

Att gå på öppna förskolan blir dock snällare mot plånboken. Dagens avgift föreslås nämligen tas bort från och med januari.

Slutligt beslut om budgeten för nästa år tas i kommunfullmäktige den 26 och 27 november.

Renoveringen av skolor slukar mycket pengar.Olle Reichenberg (M) kommunstyrelsen