ANNONS

Renoveringen av Åkers kanal: Länsstyrelsen ger grönt ljus

Åkers kanal, nära centrala Åkersberga.
Åkers kanal, nära centrala Åkersberga.
Det ska bli säkrare för kanotister och fint för fotgängare med nya gångbroar när slussen i Åkers kanal ska renoveras.

Nu har Länsstyrelsen sagt ja till projektet.
ANNONS

Slussen i Åkers kanal läcker vatten och är i behov av renovering.

Kommunen planerar att bygga ett nytt dämme med automatiserad reglering som ska klara både höga och låga vattenflöden bättre än i dag. Det nya dämmet ska dessutom få en ny, bättre fiskvandringsväg.

Ihop med projektet kommer även bryggor och gångvägar att byggas utmed kanalen, som Mitt i rapporterat om under våren.

Läs här: http://mitti.se/parkstrak-langs-akers-kanal-oroar-grannar/

Målet är att skapa miljö på Slussholmen och längs kanalen som gynnar friluftslivet; gångbroarna ska locka till promenader och den nya slussen ska bli säkrare för kanotister att passera än den befintliga.

För att kunna genomföra projektet krävs dock en ny vattendom som godkänner åtgärderna.

Nu har man kommit en bit på väg. Nyligen har Länsstyrelsen beslutat att projektet är förenligt med miljöbalken. Det kommer inte att någon betydande miljöpåverkan, därför har Länsstyrelsen inga invändningar mot det.