De representerar pensionärerna i stadsdelen

På stadsdelsnämndens möte den 2 januari valdes de fem ledamöterna för 2018 till Rinkeby-Kistas pensionärsråd.
Mitt i listar vilka det blev.

Det är stadsdelsnämndens politiker som utser ledamöterna och ersättarna till Rinkeby_kistas pensionärsråd, enligt nomineringar från stadsdelens pensionärsföreningar.

Den lokala pensionärföreningen är ett rådgivande organ till stadsdelsnämnden i frågor som rör de äldre.

På årets första sammanträde valdes följande representanter för 2018:

Ledamöter:

Sievert Balkestål, PRO Husby-Akalla.

Mats Hellberg, SPF Kista.

Kerstin Illervik, PRO Kista.

Karin Baad, PRO Husby-Akalla.

Yvonne Zettergren, SPF, Rinkeby.

Ersättare:

Roland Eliasson, SKPF Rinkeby (ny).

Kerstin Friman Lövgren, PRO Husby-Akalla.

Christina Björkgren, PRO Kista.

Britta Thunberg, SPF Rinkeby.

Cecilia Gjerdrum, SPF Kista.