ANNONS

De representerar stadsdelens pensionärer

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har utsett dem som ska representera pensionärerna.
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd har utsett dem som ska representera pensionärerna.
På stadsdelsnämndens första sammanträde för året valdes de som ska representera pensionärerna i Hässelby-Vällingby under året.
ANNONS

Varje stadsdel ska ha ett pensionärsråd som är knutet till stadsdelsnämnden, och som ger råd i frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Pensionärsrådets ledamöter nomineras av pensionärsorganisationerna och utses sedan av stadsdelsnämnden. Pensionärsrådet består av fem ledamöter och fem ersättare.

De här ska representera de äldre i Hässelby-Vällingby under 2018:

Donald Monvall, ordförande

Gunilla Carlén, vice ordförande

Lena Bosticco, ledamot

Gun-Marie Gunnars, ledamot

Yvonne Wheeler, ledamot

Olle Eriksson, ersättare

Ingegerd Malmqvist, ersättare

ANNONS

Christina Quensel-Höglund, ersättare

Leonor Holgersson, ersättare

ANNONS