Nu reser sig stubbarna i skogen efter stormen

Rotvältan kan resa sig om man sågar av välta träds kronor. (Klipp från film av staden).
Rotvältan kan resa sig om man sågar av välta träds kronor. (Klipp från film av staden).
Röjning efter stormen Alfrida pågår fortfarande i Lidingöskogarna.
Rotvältor som plötsligt reser sig kan bli livsfarliga slagträn i skogen – nu måste de åtgärdas.

Fortfarande pågår röjning i Lidingöskogarna efter stormen Alfrida.

Bland annat vänder man upp rotvältor så att stubben av den stormfällda trädet står upprätt – en högstubbe.

De fällda trädet sågas av och tyngden från roten gör att det reser sig fort. Gör man inte detta kan rotvältorna ibland resa sig själva – något som kan vara direkt livsfarligt för människor som vistas i skog och mark.

– Där det går reser vi rotvältorna genom att såga av trädet och låta dem bli högstubbar, säger Lars Heins, naturförvaltare Lidingö stad i ett inlägg på stadens hemsida.

Ris som ligger kvar lockar skadeinsekt

Högstubbarna som får står kvar i skogen är viktig för den biologiska mångfalden, enligt Lars Heins, naturförvaltare. Riset måste dock rensas bort.

– Det är framför allt granbarkborren man ska se upp med. Det är en skadeinsekt som kan gå från liggande träd till friska växande och det skulle kunna bli en massförökning, säger Lars Heins.